P6XML - Dự án Primavera P6

MPP - Định dạng tệp dự án Microsoft

MPT - Định dạng tệp mẫu dự án Microsoft

MPX - Định dạng tệp Microsoft Project Exchange

XER - Dự án Primavera P6