Định dạng tệp KEY - Định dạng tệp Keynote của Apple

OTP - Mẫu bản trình bày OpenDocument

PPT - Định dạng tệp PowerPoint

PPTX - Định dạng tệp bản trình bày PowerPoint

ODP - Định dạng tệp bản trình bày OpenOffice

POT - Định dạng tệp mẫu Microsoft PowerPOint

POTM - Tệp mẫu Microsoft PowerPoint có Macro

POTX - Mẫu bản trình bày Microsoft PowerPoint

PPS - Tệp trình chiếu PowerPoint

PPSM - Tệp bản trình bày PowerPoint hỗ trợ macro

PPSX - Tệp trình chiếu PowerPoint

PPTM - Định dạng tệp bản trình bày PowerPoint hỗ trợ macro