Định dạng tệp OXPS

Tệp SVG là gì?

Định dạng tệp EPS - Tệp PostScript được đóng gói

INDD - Tệp bố cục trang Adobe InDesign

INDT - Tệp mẫu bố cục trang Adobe InDesign

Định dạng tệp CGM

PCL

Định dạng tệp PS

Tệp SWF - Định dạng tệp phim Shockwave Flash

Định dạng tệp TEX

XPS - Định dạng tệp bố cục trang

XSLFO