RDLC - Rapor Tanımlama Dili İstemci Tarafı

RPL - Rapor Sayfa Düzeni

RDL - Rapor Tanımlama Dili Dosyası

MAR - Microsoft Access Raporları Dosyası

RPT - Crystal Reports Dosyası