CR File - Crystal Source Code - What is .cr file and how to open it?

PC Dosyası - Pro*C Kaynak Kodu Dosyası - .pc dosyası nedir ve nasıl açılır?

F95 Dosyası - Fortran 95 Kaynak Kodu Dosyası - .f95 dosyası nedir ve nasıl açılır?

XCODE Dosyası - Xcode Projesi - .xcode dosyası nedir ve nasıl açılır?

CDX Dosyası - Alpha Five Table Index Dosyası - .cdx dosyası nedir ve nasıl açılır?

TSX Dosyası - React TypeScript Dosyası - .tsx dosyası nedir ve nasıl açılır?

FS Dosyası - Visual F# Kaynak Dosyası - .fs dosyası nedir ve nasıl açılır?

INO Dosyası - Arduino Sketch - .ino dosyası nedir ve nasıl açılır?

CJS Dosyası - CommonJS Kod Dosyası

Jav Dosya Formatı - Java Kaynak Dosyası

4. Dosya - Dördüncü Dil Dosya Formatı

GMD Dosyası - Game Maker Program Kodu Dosya Formatı

NX Dosyası - LowRes NX Uygulama Dosyası Formatı

CAF Dosya Formatı - CryENGINE Karakter Animasyon Dosyası

AFPHOTO File - Affinity Photo Document File Format

ASVF Dosyası - Asphyre Sphinx Arşiv Dosya Formatı

AU3 Dosyası - AutoIt v3 Komut Dosyası Biçimi

ASC Dosyası - Adobe ActionScript Dosya Biçimi

AS2PROJ - FlashDevelop ActionScript 2 Proje Dosyası Formatı

AS3PROJ - FlashDevelop ActionScript 3 Proje Dosyası Formatı

ALB Dosyası - Alfa Beş Kitaplık Dosya Biçimi

ACD Dosyası - RSLogix 5000 Program Dosyası Formatı

ADS Dosyası - Ada Spesifikasyon Dosya Formatı

AGI Dosyası - Asterisk Gateway Arayüzü Dosya Biçimi

AIA Dosyası - MIT App Inventor Proje Dosyası Formatı

AIDL Dosyası - Android Arayüz Tanımlama Dili Dosyası

Birlik Dosyası - Birlik Sahne Dosyası

INC Dosya Uzantısı - INC dosyası nedir?

YPR - BYOB Projesi Dosya Formatı

RBXM - Ruby Javascript Dosyası

PYD Dosya Formatı - Python Dinamik Modülü

PYI Dosya Biçimi - Python Arayüz Tanımı

PYM Dosya Biçimi - PYM Makro Önişlemci Dosyası

PYW Dosya Biçimi - Python GUI Kaynak Dosyası

PYX Dosya Biçimi - Pyrex Kaynak Kodu Dosyası

IN File Format - Autoconf Giriş Dosyası

SCRIPT - Genel Komut Dosyası

SCM Dosya Biçimi - Şema Kaynak Kod Dosyası

SCALA - Scala Kaynak Kod Dosyası

RST Dosya Biçimi- reStructuredText Dosyası

ML Dosya Biçimi - ML Kaynak Kod Dosyası

MM Dosya Biçimi - Objective-C++ Kaynak Dosyası

HAML Dosya Biçimi - Haml Kaynak Kod Dosyası

DIFF Dosya Biçimi

GROOVY Dosya Biçimi

CMAKE Dosya Biçimi

ASI Dosyası - Alfa Beş Değişkenli Dosya Biçimi

ASM Dosya Biçimi - Assembly Dili Kaynak Kodu Dosya Biçimi

AWK Dosya Biçimi - AWK Komut Dosyası

CXX - C++ Kaynak Kod Dosyası

YUMURTA Dosya Biçimi - Python Dağıtım Dosyası

EX Dosya Biçimi - Euphoria Kaynak Kod Dosyası

NUPKG Dosyası - NuGet Paket Dosyası

RBXL Dosyası - Roblox Konum Dosyası

APKS Dosyası - APK Set Arşivi

XSD Dosya Biçimi - XML Şema Tanımlama Dosyası

AML Dosyası - Microsoft Yardım İşaretleme Dili Dosyası

ABC - ActionScript Bayt Kodu Dosyası

ANE - Adobe AIR Yerel Uzantısı

APA - RSView Geliştirme Projesi Arşivi

NUT - Sincap Dil Dosyası

HTA - HTML Uygulama Dosyaları

ERB - eRuby Dil Dosyası

MRC - mIRC Komut Dosyası Dil Dosyası

ICI - Programlama Dili Dosyası

IPR Dosya Biçimi - IntelliJ IDEA Proje Dosyası

LGO Dosya Formatı - Logo Talimat Dosyası

LUA - Programlama Dili Dosyası

PDE - Geliştirme Ortamı Dosyası İşleniyor

R - Programlama Dili Dosyası

TCL - Araç Komut Dili Dosyası

RS - Rust Programlama Dosyası

AS - ActionScript Dosya Biçimi

GO - Gоlang Dosya Biçimi

TS - TyрeSсriрt Dosya Biçimi

VBS - Visual Basic Komut Dosyası

G4 - ANTLR Kod Dosyası

PL Dosyası - Perl Komut Dosyası Dosya Biçimi

CONFIG - Yapılandırma Dosyası

RES - C++ Derlenmiş Kaynak Komut Dosyası

ADDIN - Visual Studio Eklenti Tanımlama Dosyası

APPX - APPX dosyası nedir?

appxbundle - APPXBundle dosyası nedir?

APPXUPLOAD - .appxupload dosyası nedir?

APS - Visual C++ Kaynak Dosyası

MSIX - MSIX dosyası nedir?

PAS - Delphi Birim Kaynak Dosyası

HS - Haskell Komut Dosyası Dosya Biçimi

JSP - Java Sunucu Sayfaları Dosya Biçimi

JSPF - JSP Parça Dosya Biçimi

C - C Dili Programlama Dosyası

CD - Visual Studio Sınıf Diyagram Dosyası

ARSC - Android Paketi Kaynak Tablosu Dosyası

Sınıf - Java Sınıfı Dosya Biçimi

CPP - C++ Kaynak Kod Dosyası

CS - CSharp Kod Dosyası

CSPROJ

Dart Dosya Biçimi

H - C/C++ Başlık Dosyası Biçimi

HH - C++ Başlık Dosyası Biçimi