C4D File Format - Cinema 4D Model File

BLEND File Format - Blender 3D File

POV - Persistence of Vision File

DBM Dosyası - DAZ Tuğla Malzeme Dosyası Formatı

MP Dosya Biçimi - Maya PLE Proje Dosyası

STP Dosya Biçimi

3DM

B3D - Blitz3D Varlık Modeli Dosyası

MB - Maya İkili Dosya Biçimi

DRC - Google Draco Dosya Biçimi

E57 - Lidar Nokta Bulutu Veri Formatı

USD - Evrensel Sahne Açıklama Formatı

USDZ - Evrensel Sahne Açıklama ZIP Formatı

ASE - Autodesk ASCII Sahne Dışa Aktarma Dosyası

X - DirectX 2.0 Dosya Biçimi

FBX - FilmBox 3D Dosya Biçimi

GLTF - GL İletim Dosya Formatı

JT - Jüpiter Mozaik Dosya Formatı

PLY - Çokgen 3D Dosya Biçimi

3MF

GLB

3D2 - CAD-3D 2.0 Dosya Formatı

3DS Dosya Biçimi

AMF - Eklemeli İmalat Dosyası

DAE - Dijital Varlık Değişim Dosyası Formatı

IPT - Autodesk Inventor Parça Dosyası

MA Dosya Biçimi

OBJ Dosya Biçimi

ÇHC Dosya Biçimi

RVM - AVEVA PDMS Proje Dosyası

ADIM Dosya Biçimi

U3D - Evrensel 3D Dosya Formatı

VRML Dosya Biçimi

X3D - 3D Görüntü Dosyası