รูปแบบไฟล์ CPG - ไฟล์หน้ารหัส ESRI

ไฟล์ HDMP - รูปแบบไฟล์ Windows Heap Dump

ไฟล์ MDMP - รูปแบบไฟล์ Windows Minidump

ไฟล์ AML - ไฟล์ภาษาเครื่อง ACPI

ไฟล์ ETL - ไฟล์บันทึกการติดตามเหตุการณ์ของ Microsoft

ไฟล์ ASV - ไฟล์เลือกสี Adobe Photoshop

INS - ไฟล์การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

LNK - รูปแบบไฟล์ลิงค์

TMP - รูปแบบไฟล์ชั่วคราว

SCR - ไฟล์สกรีนเซฟเวอร์ของ Windows

DRV - ไดรเวอร์อุปกรณ์ Windows

SYS - รูปแบบไฟล์ระบบ

DMP - รูปแบบไฟล์ MemoryDump

INI - รูปแบบไฟล์เริ่มต้น

CAB - ไฟล์ Cabinet ของ Windows

CFG - รูปแบบไฟล์

CPL - ไฟล์แผงควบคุม

DLL - ไดนามิกลิงก์ไลบรารี