RDLC - ภาษาข้อกำหนดของรายงานฝั่งไคลเอ็นต์

RPL - เค้าโครงหน้ารายงาน

RDL - ไฟล์ภาษาคำจำกัดความของรายงาน

MAR - ไฟล์รายงาน Microsoft Access

RPT - ไฟล์รายงานคริสตัล