รูปแบบไฟล์ KEY - รูปแบบไฟล์ Apple Keynote

สนข. - เทมเพลตการนำเสนอ OpenDocument

PPT - รูปแบบไฟล์ PowerPoint

PPTX - รูปแบบไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint

ODP - รูปแบบไฟล์งานนำเสนอ OpenOffice

POT - รูปแบบไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPOint

POTM - ไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPoint พร้อมมาโคร

POTX - เทมเพลตการนำเสนอ Microsoft PowerPoint

PPS - ไฟล์สไลด์โชว์ PowerPoint

PPSM - ไฟล์นำเสนอ PowerPoint ที่เปิดใช้งานมาโคร

PPSX - ไฟล์สไลด์โชว์ PowerPoint

PPTM - รูปแบบไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint ที่เปิดใช้งานมาโคร