รูปแบบไฟล์ OXPS

ไฟล์ SVG คืออะไร

รูปแบบไฟล์ EPS - ไฟล์ PostScript ที่ห่อหุ้ม

INDD - ไฟล์เค้าโครงหน้า Adobe InDesign

INDT - ไฟล์เทมเพลตเค้าโครงหน้า Adobe InDesign

รูปแบบไฟล์ CGM

บมจ.

รูปแบบไฟล์ PS

ไฟล์ SWF - รูปแบบไฟล์ภาพยนตร์ Shockwave Flash

รูปแบบไฟล์ TEX

XPS - รูปแบบไฟล์เค้าโครงหน้า

XSLFO