รูปแบบไฟล์ USR - ไฟล์ข้อมูล GPS Lowrance

LAS - รูปแบบไฟล์ Lidar LASer

LAZ - ไฟล์แลกเปลี่ยนข้อมูล LIDAR ที่บีบอัด

ไฟล์ CSF - รูปแบบไฟล์ระบบพิกัด GeoMedia

ไฟล์ LAN - รูปแบบไฟล์ ERDAS LAN

ไฟล์ DIX - รูปแบบไฟล์ส่งออก DIVA-GIS

ไฟล์ MSD - รูปแบบไฟล์คำจำกัดความของบริการแผนที่

ไฟล์ 3DC - ไฟล์อาคาร iGO 3D

ไฟล์ AXE - รูปแบบไฟล์แผนที่เส้นทางอัตโนมัติ

MID File - MapInfo Interchange File Format

MIF File - MapInfo Interchange File Format

CXF File - Coordinates Export Format

OSC - OpenStreetMap Change File Format

PMF File - ESRI Published Map File Format

GSM File- MapViewer Project File Format

GST File- MapInfo Geoset File Format

PTM File - MapPoint Map File Format

MPK File - ArcGIS Map Package File Format

MXD File - ArcGIS Map Document File Format

NMC - Navitel Map File

DT0 File - DTED Level 0 File Format

DT1 File - DTED Level 1 File Format

DT2 File - DTED Level 2 File Format

MXT File - ArcGIS Map Template File Format

AVL - ArcView Legend File

WLX File- MapSource Web Link File Format

WOR File- MapInfo Workspace File Format

3DL File - iGO Landmark File Format

รูปแบบไฟล์ GMAP - ไฟล์แผนที่ Garmin

รูปแบบไฟล์ FIT- ไฟล์กิจกรรม Garmin

FMW File - FME Workbench File Format

รูปแบบไฟล์ TCX- ไฟล์ XML ของศูนย์ฝึกอบรม

TFRD File - Tape Image Format Requirements Document File

รูปแบบไฟล์ MPS - ไฟล์แผนที่ Pocket Streets

3D - ไฟล์ Survex 3D Cavern

3DD - เอกสาร ArcGlobe

ADF - ESRI ArcInfo รูปแบบไบนารีกริด

APL - ไฟล์เลเยอร์ ArcPad

APR - ไฟล์โครงการ ArcView

ไฟล์ GLB - STK Globe

IMG - ไฟล์แผนที่ Garmin

ATX - ไฟล์ดัชนีแอตทริบิวต์ ArcGIS

AUX - ไฟล์เสริม

DEM - ไฟล์โมเดลระดับความสูงดิจิทัล

DIV - ไฟล์โครงการ DIVA-GIS

EMBR - Spatial Geodatabase File Format

กทพ. - ไฟล์หมุด Google Earth

NM2 - ไฟล์แผนที่ Navitel

SAF File - Street Atlas USA Map File Format

ไฟล์ไบนารี SBN - ESRI Spatial Index

SDF File - Spatial Data Format File

SP3 - ไฟล์ NGS SP3

SSF - ไฟล์รูปแบบการจัดเก็บมาตรฐานของ Trimble

DLG - รูปแบบดัชนีรูปร่าง Shapefile

GPKG - ไฟล์รูปแบบ GeoPackage

SHX - รูปแบบดัชนีรูปร่าง Shapefile

NTF - ไฟล์รูปแบบการถ่ายโอนแห่งชาติ

LOC - รูปแบบไฟล์ตำแหน่ง GPS

QGD - ฐานข้อมูล Sqlite ของโครงการ QGIS

QGZ - โครงการบีบอัดควอนตัม GIS

S57 - ไฟล์แผนภูมิการนำทางอิเล็กทรอนิกส์

E00 - รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยน ArcInfo

FileGDB - ESRI File Geodatabase Format

GeoJSON - รูปแบบไฟล์ทางภูมิศาสตร์ตาม JSON

GML - รูปแบบไฟล์ภาษามาร์กอัปภูมิศาสตร์

GPX - รูปแบบไฟล์แลกเปลี่ยน GPX

KML - ภาษามาร์กอัป Keyhole

รูปแบบไฟล์ซิป KMZ - KML

OSM - รูปแบบไฟล์ OpenStreetMap

รูปแบบไฟล์โครงการ QGS - QGIS

ไฟล์นิยามเลเยอร์ QLR - QGIS

QML - รูปแบบไฟล์สไตล์ QGIS

SHP - ESRI Shapefile