ไฟล์ TVDB - ฐานข้อมูล Apple TV - ไฟล์ .tvdb คืออะไร และจะเปิดได้อย่างไร

รูปแบบไฟล์ FPT - ไฟล์บันทึกฐานข้อมูล FileMaker Pro

รูปแบบไฟล์ JET - ไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft JET

รูปแบบไฟล์ RPD - ไฟล์ฐานข้อมูลโครงการ RIB

รูปแบบไฟล์ UDB - ไฟล์ฐานข้อมูลผู้ใช้ Microsoft Dynamics AX

รูปแบบไฟล์ ECO - ไฟล์ฐานข้อมูล ECCO

รูปแบบไฟล์ USR - ไฟล์ฐานข้อมูล FileMaker Pro

ไฟล์ PDB คืออะไร การทำความเข้าใจไฟล์ PDB: เครื่องมือสำคัญสำหรับชีววิทยาโครงสร้าง

นามสกุลไฟล์ ABS - รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล Delphi Absolute

นามสกุลไฟล์ ABX - รูปแบบไฟล์สมุดที่อยู่ WordPerfect

4DL - ไฟล์บันทึกฐานข้อมูลมิติที่ 4

รูปแบบไฟล์ BAK - Act! การสำรองฐานข้อมูล

รูปแบบไฟล์ BAK - การสำรองฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

รูปแบบไฟล์ FPT - FoxPro Table Memo

ไฟล์ CHCK - รูปแบบไฟล์ตรวจสอบฐานข้อมูล Microsoft Exchange Server

ไฟล์ CAF - รูปแบบไฟล์แคตตาล็อก Cathy

ไฟล์ BC3 - รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล FIEBDC-3

ไฟล์ NMONEY - รูปแบบไฟล์บัญชี Denaro

รูปแบบไฟล์ DXL - รูปแบบไฟล์ภาษา Domino XML

รูปแบบไฟล์ FPT - ไฟล์บันทึกตาราง Alpha Five

รูปแบบไฟล์ PDM - ไฟล์ฐานข้อมูล PowerDesigner

รูปแบบไฟล์ RPD - ไฟล์ข้อมูลตัวออกแบบบทบาท

รูปแบบไฟล์ XEM - ไฟล์คำจำกัดความโมเดล PowerDesigner

รูปแบบไฟล์ CRYPT12 - ไฟล์ฐานข้อมูลที่เข้ารหัส WhatsApp

รูปแบบไฟล์ CRYPT14 - ไฟล์ฐานข้อมูลที่เข้ารหัสของ WhatsApp

รูปแบบไฟล์ FIC - ไฟล์ฐานข้อมูล WinDev HyperFileSQL

รูปแบบไฟล์ EPIM - ไฟล์ฐานข้อมูล EssentialPIM

รูปแบบไฟล์ FDB - ไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Dynamics NAV

รูปแบบไฟล์ DSN - ไฟล์ชื่อแหล่งที่มาของฐานข้อมูล

รูปแบบไฟล์ DB-WAL - ไฟล์บันทึกการเขียนล่วงหน้าฐานข้อมูล SQLite

รูปแบบไฟล์ DLIS - ไฟล์ข้อมูลบันทึกอย่างดี

รูปแบบไฟล์ CAT - ไฟล์ฐานข้อมูลแคตตาล็อกดิสก์ขั้นสูง

รูปแบบไฟล์ DBS - ไฟล์ฐานข้อมูล SQLBase

รูปแบบไฟล์ ABCDDB - ไฟล์ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อสมุดที่อยู่ของ Apple

รูปแบบไฟล์ FMP12 - ไฟล์ฐานข้อมูล FileMaker Pro 12

รูปแบบไฟล์ FMPSL - ไฟล์ลิงก์ Snapshot FileMaker Pro 12

รูปแบบไฟล์ FP5 - ไฟล์ฐานข้อมูล FileMaker Pro 5

รูปแบบไฟล์ FP7 - ไฟล์ฐานข้อมูล FileMaker Pro 7+

รูปแบบไฟล์ TE - ไฟล์ฐานข้อมูล Textease CT

รูปแบบไฟล์ครู - รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลครูตอบสนอง SMART

รูปแบบไฟล์ TRM - ไฟล์ Oracle Trace Map

รูปแบบไฟล์ ITW- สัมผัสกับไฟล์ฐานข้อมูล

รูปแบบไฟล์ GDB - ไฟล์ฐานข้อมูลฐานข้อมูล ESRI

ADN - ไฟล์ฐานข้อมูล Alpha Five

ADP - ไฟล์ฐานข้อมูลการเข้าถึง

ACT! ค้นหาไฟล์

AQ - ไฟล์ฐานข้อมูล Ancestral Quest

ถาม - ไฟล์ฐานข้อมูล askSam

BTR - ไฟล์ฐานข้อมูล Btrieve

DACPAC - แพ็คเกจการสมัคร Data Tier

ACCDR - เข้าถึงแอปพลิเคชันรันไทม์

ACCDW - ไฟล์ลิงค์ฐานข้อมูล Microsoft Access

ACCDC - Microsoft Access Signed Package

ADB - ไฟล์ฐานข้อมูล Alpha Five

ADE - ไฟล์ส่วนขยายโครงการ Access

ADF - ACT! ไฟล์ข้อมูล

ANB - แผนภูมิสมุดบันทึกของนักวิเคราะห์

TRC - ไฟล์ติดตามเซิร์ฟเวอร์ SQL

WDB - ไฟล์ติดตามเซิร์ฟเวอร์ SQL

รูปแบบไฟล์ 4DB

4DD - ไฟล์ข้อมูลมิติที่ 4

UDL - ไฟล์ Microsoft Universal Data Link

DBC - ไฟล์ฐานข้อมูล CAN

CDB - ไฟล์ฐานข้อมูลคงที่

ไฟล์ฐานข้อมูล - ไฟล์ฐานข้อมูลทั่วไป

DBF - ไฟล์ฐานข้อมูล dBase

DAT - รูปแบบไฟล์ข้อมูลทั่วไป

LOG - รูปแบบไฟล์บันทึก

ไฟล์ข้อมูล SAV - SPSS

SDF - ไฟล์ฐานข้อมูลกระชับ SQL Server

รูปแบบไฟล์ ACCDB - ไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access 2007

รูปแบบไฟล์ ACCDE - ไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access 2007

ACCDT - รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลเทมเพลต Microsoft Access 2007

ACCFT - ไฟล์เทมเพลตฟิลด์ฐานข้อมูล Microsoft Access 2007

รูปแบบไฟล์ BAK - ไฟล์สำรองฐานข้อมูล

BCP - รูปแบบไฟล์คัดลอกจำนวนมากของเซิร์ฟเวอร์ SQL

รูปแบบไฟล์ DDL - ไฟล์ภาษาคำจำกัดความของข้อมูล

รูปแบบไฟล์ DTSX - ไฟล์การตั้งค่า SQL Server DTS

LDF - รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลหลักของเซิร์ฟเวอร์ SQL

รูปแบบไฟล์ MDB - ไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access

รูปแบบไฟล์ MDF - ไฟล์ฐานข้อมูลหลักของเซิร์ฟเวอร์ SQL

รูปแบบไฟล์ MYI,

รูปแบบไฟล์ NDF - ไฟล์ฐานข้อมูลหลักของเซิร์ฟเวอร์ SQL

รูปแบบไฟล์ NSF - รูปแบบฐานข้อมูล Lotus Notes

รูปแบบไฟล์ SQL - ไฟล์ข้อมูลภาษาคิวรีที่มีโครงสร้าง

รูปแบบไฟล์ DB3

รูปแบบไฟล์ SQLite

รูปแบบไฟล์ PAN - ไฟล์ฐานข้อมูลพาโนรามา