รูปแบบไฟล์ FZP - ไฟล์คำอธิบายส่วน Fritzing XML

RML - ไฟล์ภาษามาร์กอัป Redline

DST - ไฟล์ชุดแผ่นงาน AutoCAD

รูปแบบไฟล์ ART - ไฟล์โมเดล ArtCAM

ไฟล์ ASC - ไฟล์ส่งออก Autodesk ASCII

ไฟล์ ASM - ไฟล์แอสเซมบลี Solid Edge

รูปแบบไฟล์ CATPART - ไฟล์ส่วน CATIA V5

RFA - ไฟล์ตระกูล Revit

RFT - ไฟล์เทมเพลต Revit Family

รูปแบบไฟล์ CF2

รูปแบบไฟล์ HPGL - เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบไฟล์!

รูปแบบไฟล์ DC3

รูปแบบไฟล์ DWF

รูปแบบไฟล์ DWFX

รูปแบบไฟล์ DWG

รูปแบบไฟล์ DXF

รูปแบบไฟล์ IFC

รูปแบบไฟล์ IGES

รูปแบบไฟล์ IGS: ไฟล์แลกเปลี่ยนการออกแบบ 2D-3D

รูปแบบไฟล์ JVSG

รูปแบบไฟล์ NC - ไฟล์ควบคุมตัวเลข Mastercam

รูปแบบไฟล์ NWC

รูปแบบไฟล์ NWD

รูปแบบไฟล์ NWF

รูปแบบไฟล์ PAT

PHJ - รูปแบบไฟล์โครงการ PhCNC

รูปแบบไฟล์ PLT

รูปแบบไฟล์ PSM - ไฟล์เมตาดาต้าแผ่นทึบ

รูปแบบไฟล์ PSS - ไฟล์การตั้งค่า AutoCAD Plot Stamp

รูปแบบไฟล์ RVT

SLDPRT - ประเภทไฟล์ส่วนของ SolidWorks

รูปแบบไฟล์ STL

DGN - รูปแบบไฟล์การออกแบบ CAD ของ MicroStation

รูปแบบไฟล์ DWT