รูปแบบไฟล์ CDR - ข้อมูลเสียงซีดีดิบ

รูปแบบไฟล์ CAF - ไฟล์เสียงหลัก

รูปแบบไฟล์ STY - รูปแบบแป้นพิมพ์ Yamaha หรือ Korg

รูปแบบไฟล์ไอที - โมดูลตัวติดตามแรงกระตุ้น

รูปแบบไฟล์ MSCZ - ไฟล์คะแนนบีบอัด MuseScore

รูปแบบไฟล์ AIF - รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนเสียง

รูปแบบไฟล์ WPROJ - ไฟล์โครงการ Wwise

รูปแบบไฟล์ EFS - ไฟล์ Ensoniq SQ-80

รูปแบบไฟล์ RIP - ไฟล์ผสมเสียง Hit'n'Mix

รูปแบบไฟล์ EC3 - ไฟล์ตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ได้รับการปรับปรุง 3

รูปแบบไฟล์ MTM - โมดูล MultiTracker

รูปแบบไฟล์ FLP - ไฟล์โครงการ FL Studio

รูปแบบไฟล์ MUI - ไฟล์เครื่องมือผู้ใช้มากมาย

รูปแบบไฟล์ SF2 - SoundFont 2 Sound Bank

WEBA - ไฟล์ WebA คืออะไร

รูปแบบไฟล์ WFP - ไฟล์โปรแกรม WaveFront

รูปแบบไฟล์ MXL - ไฟล์ MusicXML ที่บีบอัด,

รูปแบบไฟล์ NSA - ไฟล์เสียง NullSoft,

รูปแบบไฟล์ M3U8,

VQF - ไฟล์เสียง TwinVQ

VOC - รูปแบบไฟล์เสียง

VOX - รูปแบบไฟล์เสียง

ACT - รูปแบบไฟล์

MMF - รูปแบบไฟล์เพลงบนมือถือ

RF64 - รูปแบบไฟล์เสียงตัวอย่าง 8 บิต

GSM - ระบบสากลสำหรับรูปแบบไฟล์เสียงมือถือ

8SVX - รูปแบบไฟล์เสียงตัวอย่าง 8 บิต

MOD - ไฟล์โมดูลเพลง

WV - รูปแบบไฟล์เสียง WavPack

AA - รูปแบบไฟล์ AudioBook เสียง

รูปแบบไฟล์เสียง MP2 - MPEG Layer 2

WPL - ไฟล์เพลย์ลิสต์ Windows Media Player

CDA - ไฟล์ทางลัดแทร็กเสียงซีดี

M4B - รูปแบบไฟล์หนังสือเสียง MPEG-4

รูปแบบไฟล์หนังสือเสียง M4P - MPEG-4

AAX - ไฟล์เข้ารหัสเสียงขั้นสูง

APE - ไฟล์เสียง Lossless Audio ของ Monkey

AMR - ไฟล์ตัวแปลงสัญญาณหลายอัตราแบบปรับได้

AIFF - รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนเสียง

DSS - ไฟล์มาตรฐานคำพูดดิจิทัล

M4A - ไฟล์เสียง MPEG-4

ALAC - รูปแบบไฟล์ตัวแปลงสัญญาณเสียง Apple Lossless,

MPC - รูปแบบไฟล์บีบอัดเสียง Musepack,

บทประพันธ์

WMA - ไฟล์เสียง Windows Media

AAC - ไฟล์เข้ารหัสเสียงขั้นสูง

AC3 - ไฟล์ Audio Codec 3

รูปแบบไฟล์ FLAC,

รูปแบบไฟล์ M3U,

รูปแบบไฟล์ MIDI

MP3 - รูปแบบไฟล์เสียง

ไฟล์ OGG - ไฟล์เสียง Ogg Vorbis,

รูปแบบไฟล์ RA,

รูปแบบไฟล์ SDT

STAP - รูปแบบไฟล์ Soundtrack Pro

WAV - รูปแบบไฟล์เสียงรูปคลื่น

รูปแบบไฟล์ M4R - ไฟล์ริงโทน iPhone

MKA - รูปแบบไฟล์คอนเทนเนอร์มัลติมีเดีย Matroska,