เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ปลั๊กอินและ API ที่สามารถเปิดและสร้างไฟล์ปลั๊กอินได้