CDR-filformat - Macintosh DVD/CD Master

CUE-filformat - CDRWIN Cue Sheet

TIB-filformat - Acronis True Image File

ECM File Format - Error Code Modeler (ECM) format

ISZ-filformat - Zippad ISO-skivabild

MDF File Format - Media Disc Image Format File

MDS File Format - Media Descriptor Sidecar File

NRI File Format - Nero ISO CD Compilation File

VHDX-filformat - Vad är en VHDX-fil?

NKIT - Disk Image File Format

WUD File Format - Wii U Disk Image File

IMG - Disk Image File Format

UDF - Universal Disk Format File

VHD - Virtual Hard Disk File Format

NRG - Disk Image File Format

SDI - Windows System Deployment Image File

VDI - VirtualBox Virtual Disk Image File

WIM - Windows Imaging Format File

OVA-filformat - Öppna Virtual Appliance-fil

OVF-filformat - Öppna virtualiseringsfil

ROM - skrivskyddad minnesbildfil

WBFS File Format - Wii Backup File System File

CSO - komprimerad ISO-diskavbildning

CCD - CloneCD Control File

GADGET - Virtuell CD-fil

VCD - Virtuell CD-fil

BIN - Binary Disc Image File

Toast - Toast Disc Image File

CUE - Cue Sheet File