Lär dig om plugin-filformat och API:er som kan öppna och skapa plugin-filer