1 File - Unix Section 1 Manual Page - What is .1 file and how to open it?

Format pliku DVD - sterownik urządzenia DOS

Format pliku PAT - plik instalacyjny DiskStation Manager

Format pliku CPI - plik informacyjny strony kodowej

Format pliku CAT - plik katalogu Windows

Format pliku DESKTHEMEPACK - plik pakietu motywów pulpitu systemu Windows 10

Format pliku HTT - Szablon hipertekstu

Format pliku ANI - animowany kursor Windows

Format pliku ICNS - zasób ikon macOS

Format pliku MANIFESTU - plik manifestu aplikacji Windows

Format pliku REG - plik rejestru systemu Windows

Format pliku REGTRANS-MS - plik dziennika transakcji rejestru

Plik RMT - Format pliku oprogramowania sprzętowego routera

Plik ADM - Format pliku szablonu administracyjnego

Plik ADMX - Format pliku szablonu administracyjnego zasad grupy

Format pliku CPG - plik strony kodowej ESRI

Plik HDMP - Format pliku zrzutu sterty systemu Windows

Plik MDMP - format pliku Windows Minidump

Plik AML - plik języka maszynowego ACPI

Pliki ETL - plik dziennika śledzenia zdarzeń firmy Microsoft

Plik ASV - Plik kolorów selektywnych Adobe Photoshop

INS - Plik ustawień internetowych

LNK - Format pliku łącza

TMP - Tymczasowy Format Pliku

SCR - plik wygaszacza ekranu systemu Windows

DRV – sterownik urządzenia Windows

SYS - Format pliku systemowego

DMP - format pliku zrzutu pamięci

INI - format pliku inicjującego

CAB - Plik szafki Windows

CFG - Format Pliku

CPL - Plik Panelu Sterowania

DLL — biblioteka dołączana dynamicznie