DVD File Format - DOS Device Driver

PAT File Format - DiskStation Manager Installation File

CPI File Format - Codepage Information File

CAT File Format - Windows Catalog File

DESKTHEMEPACK File Format - Windows 10 Desktop Theme Pack File

HTT File Format - Hypertext Template

ANI File Format - Windows Animated Cursor

ICNS File Format - macOS Icon Resource

MANIFEST File Format - Windows Application Manifest File

REG File Format - Windows Registry File

REGTRANS-MS File Format - Registry Transaction Log File

RMT File - Router Firmware File Format

SHSH2 File - iOS SHSH Blob File Format

ADM File - Administrative Template File Format

ADMX File - Group Policy Administrative Template File Format

Format pliku CPG - plik strony kodowej ESRI

Plik HDMP - Format pliku zrzutu sterty systemu Windows

Plik MDMP - format pliku Windows Minidump

Plik AML - plik języka maszynowego ACPI

Pliki ETL - plik dziennika śledzenia zdarzeń firmy Microsoft

Plik ASV - Plik kolorów selektywnych Adobe Photoshop

INS - Plik ustawień internetowych

LNK - Format pliku łącza

TMP - Tymczasowy Format Pliku

SCR - plik wygaszacza ekranu systemu Windows

DRV – sterownik urządzenia Windows

SYS - Format pliku systemowego

DMP - format pliku zrzutu pamięci

INI - format pliku inicjującego

CAB - Plik szafki Windows

CFG - Format Pliku

CPL - Plik Panelu Sterowania

DLL — biblioteka dołączana dynamicznie