ISN File Format - Installer Source File

LDB File Format - Microsoft Access Lock File

DOWNLOADING File Format - Pando Incomplete Download File

IPSW File Format - iPhone Software Update File

NOMEDIA File Format - Android No Media File

PKPASS File Format - Apple Wallet Pass

Format pliku Torrent - Plik BitTorrent

Format pliku VIM - Plik ustawień Vima

Format pliku VIMRC - Plik ustawień Vima

Plik ART - link do haftu BERNINA Art File Format

Format pliku BUP - Co to jest plik BUP?

Format pliku OGG — plik wykresu OriginLab

MSO — plik referencyjny makr pakietu Microsoft Office

Plik DAP - Download Accelerator Plus Plik w toku pobierania

Plik ENL - Plik biblioteki EndNote

Format pliku ERR - Plik dziennika błędów programu AutoCAD

Plik GPG - Publiczny plik kluczy GNU Privacy Guard

Format pliku OBB - nieprzezroczysty binarny plik typu Blob systemu Android

Plik XMP - plik języka znaczników automatyzacji

Plik XSMX - format pliku egzaminu SofTest

Plik AML - plik języka znaczników automatyzacji

Plik H4 - Hierarchiczny plik formatu danych 4

Plik H5 - Hierarchiczny plik formatu danych 5

KLQ - plik kwarantanny Kaspersky

Format pliku LRC - Co to jest plik LRC?

Format pliku CMS - Plik profilu usługi Menedżera połączeń

CTG - plik katalogowy aparatu cyfrowego firmy Canon

ICA - Plik Citrix ICA

RIS - plik cytowań systemów informacji badawczej

RML - plik szablonu raportu Elixir

Format pliku SSP - plik projektu producenta wygaszacza ekranu

Plik THM — plik motywu Sony Ericsson

MD5 - Plik Sumy Kontrolnej MD5

ODF - plik formuły OpenDocument

Format pliku PES — format haftu Brother PE