Format pliku USR - plik danych GPS firmy Lowrance

LAS - Format pliku Lidar LAser

LAZ – skompresowany plik wymiany danych LIDAR

Plik CSF - Format pliku systemu współrzędnych GeoMedia

Plik LAN - Format pliku ERDAS LAN

Plik DIX - format pliku eksportu DIVA-GIS

Plik MSD - Format pliku definicji usługi mapowej

Plik 3DC - Plik budynku iGO 3D

Plik AXE - Format pliku mapy AutoRoute

MID File - MapInfo Interchange File Format

MIF File - MapInfo Interchange File Format

CXF File - Coordinates Export Format

OSC - OpenStreetMap Change File Format

PMF File - ESRI Published Map File Format

GSM File- MapViewer Project File Format

GST File- MapInfo Geoset File Format

PTM File - MapPoint Map File Format

MPK File - ArcGIS Map Package File Format

MXD File - ArcGIS Map Document File Format

NMC - Navitel Map File

DT0 File - DTED Level 0 File Format

DT1 File - DTED Level 1 File Format

DT2 File - DTED Level 2 File Format

MXT File - ArcGIS Map Template File Format

AVL - ArcView Legend File

WLX File- MapSource Web Link File Format

WOR File- MapInfo Workspace File Format

3DL File - iGO Landmark File Format

Format pliku GMAP - Plik mapy Garmin

Format pliku FIT — plik aktywności Garmin

FMW File - FME Workbench File Format

Format pliku TCX — plik XML centrum szkoleniowego

TFRD File - Tape Image Format Requirements Document File

Format pliku MPS - Plik mapy Pocket Streets

3D - plik jaskini Survex 3D

3DD - Dokument ArcGlobe

ADF - Binarny format siatki ESRI ArcInfo

APL - plik warstwy ArcPad

APR - plik projektu ArcView

GLB - plik kuli ziemskiej STK

IMG - plik mapy Garmin

ATX - plik indeksu atrybutów ArcGIS

AUX - Plik Pomocniczy

DEM - plik cyfrowego modelu wysokościowego

DIV - plik projektu DIVA-GIS

EMBR - Spatial Geodatabase File Format

ETA - Plik oznaczenia miejsca Google Earth

NM2 - plik mapy Navitel

SAF File - Street Atlas USA Map File Format

SBN - plik binarny indeksu przestrzennego ESRI

SDF File - Spatial Data Format File

SP3 - Plik NGS SP3

SSF - plik standardowego formatu przechowywania Trimble

DLG — format indeksu kształtu pliku kształtu

GPKG - Pliki w formacie GeoPackage

SHX — format indeksu kształtu pliku kształtu

NTF - Krajowe Formaty Transferu Plików

LOC - Format pliku lokalizacji GPS

QGD - baza danych Sqlite projektu QGIS

QGZ - skompresowany projekt Quantum GIS

S57 - Plik Elektronicznych Map Nawigacyjnych

E00 - Format pliku ArcInfo Interchange

FileGDB - ESRI File Geodatabase Format

GeoJSON - Geograficzny format pliku oparty na JSON

GML — format pliku języka znaczników geograficznych

GPX - format pliku wymiany GPX

KML - język znaczników dziurki od klucza

KMZ - Spakowany format pliku KML

OSM - format pliku OpenStreetMap

QGS - Format pliku projektu QGIS

QLR - plik definicji warstwy QGIS

QML — format pliku w stylu QGIS

SHP - plik kształtów ESRI