OFX - Otwarty format pliku wymiany finansowej

ABA - format pliku CemText

IXBRL – format pliku sprawozdawczości biznesowej i finansowej

XBRL – format pliku sprawozdawczości biznesowej i finansowej