C4D File Format - Cinema 4D Model File

BLEND File Format - Blender 3D File

POV - Persistence of Vision File

Plik DBM - format pliku materiału cegły DAZ

Format pliku MP - Plik projektu Maya PLE

Format pliku STP

3DM

B3D - Plik modelu jednostki Blitz3D

MB - Binarny Format Pliku Majów

DRK - format pliku Google Draco

E57 - Format Danych Lidarowej Chmury Punktów

USD - uniwersalny format opisu sceny

USDZ - Universal Scene Description ZIP Format

ASE — plik eksportu sceny Autodesk ASCII

X - Format pliku DirectX 2.0

FBX - format pliku FilmBox 3D

GLTF - Format pliku transmisji GL

JT - format pliku teselacji Jowisza

PLY - Wielokątny format pliku 3D

3MF

GLB

3D2 - Format Pliku CAD-3D 2.0

Format Pliku 3DS

AMF - plik wytwarzania przyrostowego

DAE — format pliku wymiany zasobów cyfrowych

IPT - plik części programu Autodesk Inventor

Format Pliku MA

Format pliku OBJ

Format pliku PRC

RVM - plik projektu AVEVA PDMS

Format pliku STEP

U3D - Uniwersalny format plików 3D

Format Pliku VRML

X3D - plik obrazu 3D