פורמט קובץ PRESTO - גיליון אלקטרוני של פרויקט Presto

פורמט קובץ CHIP - קובץ הערות Microarray

פורמט קובץ GSHEET - קיצור דרך של Google Sheets

פורמט קובץ QPW - גיליון אלקטרוני של Quattro Pro

פורמט קובץ WQ2 - Quattro Pro for DOS Spreadsheet File

פורמט קובץ CTS - קובץ גיליונות אלקטרוניים היררכיים של TreeSheets

פורמט קובץ _XLS - מהו קובץ _XLS?

פורמט קובץ 12M - Lotus 1-2-3 SmartMaster File

GNM - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של Gnumeric

GNUMERIC - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של Gnumeric

XLSMHTML - Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet

מהו קובץ XLTHTML?

XL - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של Microsoft Excel

MAR - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של Mariner Calc

DFG - Data Flask Grid File

XAR - פורמט קובץ שחזור אוטומטי של Microsoft Excel

NUMBERS - גיליון אלקטרוני של Apple iWork Numbers

NUMBERS-TEF - קבצים שנוצרו באמצעות גיליון אלקטרוני של Apple iWork Numbers עבור iCloud

AST - קובץ תבנית גיליון אלקטרוני של יכולת

AWS - קובץ גיליון אלקטרוני של יכולת

BKS - קובץ גיבוי גיליון אלקטרוני של Microsoft Works

CELL - Thinkfree Office NEO Cell Workbook File

DEF - SmartWare II Spreadsheet Data File

DEX - קובץ גיליון אלקטרוני של Microsoft Excel

EFU - קובץ הגיליון האלקטרוני של רשימת הקבצים הכל

ESS - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של EasySpreadsheet

FCS - קובץ גיליון אלקטרוני של בחירה ראשונה

FM - FileMaker Pro Spreadsheet File

FP - FileMaker Pro Spreadsheet File

IMP - Lotus Improv Spreadsheet Format

PMD - PlanMaker Spreadsheet File

PMDX - PlanMaker Spreadsheet File

SDC - Apache OpenOffice Calc Spreadsheet

STC - תבנית קובץ תבנית גיליון אלקטרוני של StarOffice Calc

פורמט קובץ SXC

מהו קובץ TMV?

TMVT - TimeMap LexisNexis קובץ תבנית גיליון אלקטרוני

FODS - OpenDocument XML Spreadsheet Format

PMVX - קובץ תבנית גיליון אלקטרוני של PlanMaker

XLA - קובץ תוספת אקסל

מהו פורמט קובץ Lotus 123? למד ממומחים לפורמט קבצים!

NB - פורמט קובץ מחברת Mathematica

OTS - פורמט קובץ תבנית גיליון אלקטרוני של OpenDocument

XLR - פורמט קובץ גיליון אלקטרוני של Microsoft Works

מהו פורמט קובץ XLS? למד ממומחים לפורמט קבצים!

מהו קובץ _XLSX?

פורמט קובץ CSV

DIF - פורמט קובץ מחלף נתונים

מהו קובץ DIS?

מהו קובץ ODS?

TSV - פורמט קובץ ערכים מופרדים בכרטיסיות?

פורמט קובץ XLAM

מהו קובץ XLM?

מהו קובץ XLSB?

מהו קובץ XLSM?

פורמט קובץ XLSX - מהו קובץ XLSX?

מהו קובץ XLT?

מהו קובץ XLTM?

מהו קובץ XLTX?