קובץ PUZ - קובץ Publisher Packed

PUB - מהו קובץ ‎.pub?