קובץ VDF - מסנן וידאו VirtualDub - מהו קובץ .vdf וכיצד לפתוח אותו?

קובץ AVX - מהו קובץ AVX ואיך פותחים אותו?

קובץ SPARC - מהו קובץ SPARC ואיך פותחים אותו?

קובץ RWPLUGIN - מהו קובץ RWPLUGIN ואיך פותחים אותו?

קובץ 8BI8 - מהו קובץ 8BI8 וכיצד פותחים אותו?

קובץ EAZ - מהו קובץ EAZ ואיך פותחים אותו?

קובץ INX - מהו קובץ INX ואיך פותחים אותו?

קובץ ZXP - מהו קובץ ZXP ואיך פותחים אותו?

קובץ OIV - מהו קובץ OIV וכיצד פותחים אותו?

MDA - גישה לפורמט קובץ תוספת

קובץ LNG - מהו קובץ LNG וכיצד פותחים אותו?

קובץ MDE - מהו קובץ MDE וכיצד פותחים אותו?

קובץ AMX - מהו קובץ AMX ואיך פותחים אותו?

קובץ ACROPLUGIN - מהו קובץ ACROPLUGIN וכיצד פותחים אותו?

קובץ BAV - מהו קובץ BAV ואיך פותחים אותו?

קובץ CLEO - מהו קובץ CLEO ואיך פותחים אותו?

קובץ CRX - מהו קובץ CRX ואיך פותחים אותו?

קובץ ECF - מהו קובץ ECF וכיצד פותחים אותו?

קובץ TGP - מהו קובץ TGP ואיך פותחים אותו?

קובץ RBZ - מהו קובץ RBZ ואיך פותחים אותו?

קובץ DLO - מהו קובץ DLO ואיך פותחים אותו?

קובץ DLR - מהו קובץ DLR ואיך פותחים אותו?

קובץ RPLN - מהו קובץ RPLN ואיך פותחים אותו?

קובץ REZ - מהו קובץ REZ ואיך פותחים אותו?

קובץ TPI - מהו קובץ TPI ואיך פותחים אותו?

קובץ AMXX - מהו קובץ AMXX ואיך פותחים אותו?

קובץ CCIP - מהו קובץ CCIP ואיך פותחים אותו?

קובץ MILK - מהו קובץ MILK ואיך פותחים אותו?

קובץ Q1Q - מהו קובץ Q1Q ואיך פותחים אותו?

קובץ APLG - מהו קובץ APLG ואיך פותחים אותו?