פורמט קובץ FDF - מהו קובץ FDF?

פורמט קובץ PDF/A

פורמט קובץ PDF/E

פורמט קובץ PDF/UA

פורמט קובץ PDF/VT

פורמט קובץ PDF/X

פורמט קובץ XFDF - מהו קובץ XFDF?