פורמט קובץ OXPS

מהו קובץ SVG?

פורמט קובץ EPS - קובץ PostScript מובלע

INDD - Adobe InDesign Page Layout File

INDT - Adobe InDesign Page Layout Template File

פורמט קובץ CGM

PCL

פורמט קובץ PS

קובץ SWF - פורמט קובץ סרטי Shockwave Flash

פורמט קובץ TEX

XPS - פורמט קובץ פריסת עמוד

XSLFO