פורמט קובץ BIN - קובץ הפעלה Unix

פורמט קובץ CHEAT - Navi Cheatsheet

פורמט קובץ JSF - קובץ פקודת סקריפט ג'אווה

פורמט קובץ MLX - MATLAB Live Code File

פורמט קובץ BMS - QuickBMS Script

פורמט קובץ APP - חבילת יישומים של macOS

פורמט קובץ AIR - קובץ חבילת ההתקנה של Adobe AIR

פורמט קובץ XAP - חבילת יישום Silverlight

8CK Format File - TI-84 Plus C Silver Edition File Application File

פורמט קובץ ELF - קובץ משחק Nintendo Wii

פורמט קובץ הפעלה - קובץ הפעלה של לינוקס

AC File Format - Autoconf Script File

פורמט קובץ BTAPP - אפליקציית uTorrent

פורמט קובץ PYC- קובץ הידור של Python

פורמט קובץ AHK- קובץ סקריפט AutoHotkey

פורמט קובץ XEX- קובץ הפעלה של Xbox 360

XBE - iOS Application Package File

IPA - iOS Application Package File

WSH - קובץ סקריפט של Windows

PIF - קובץ מידע על התוכנית

REG - קובץ הרישום של Windows

CMD - פורמט קובץ הפקודה של Windows

מהו קובץ EXE בר הפעלה?

MSI - Windows Installer Package File

MST - Windows Installer Package File

WSF - קובץ סקריפט של Windows

COM - פורמט קובץ פקודת DOS

CGI - Common Gateway Interface Script File

BAT - פורמט קובץ אצווה