פורמט קובץ JWPUB - פרסום של עדי יהוה

פורמט קובץ PRC - Mobipocket eBook File

פורמט קובץ TK3

פורמט קובץ TPZ

פורמט קובץ TR - קובץ ספר אלקטרוני של TomeRaider

TR3 - TomeRaider 3 eBook File

AVA - AvaaBook eBook File

BPNUEB - PNU eBook File

SNB - S Note File

פורמט קובץ EDN

פורמט קובץ ETD

פורמט קובץ FKB

פורמט קובץ KOOB

פורמט קובץ VBK

RZB - Red Zion Book File

RZS - Red Zion Security File

QMK - YanceyDesktop Quickmarks File

PHL - Amazon Kindle Popular Highlights File

PMLZ - Zipped Palm Markup Language File

ORB - קובץ קורא ספרים אלקטרוני מקורי

POBI - Kindle Touch Periodical File

תבנית קובץ HAN

פורמט קובץ HTML0

פורמט קובץ HTMLZ

פורמט קובץ HTTP

MBP - Mobipocket Notes File

NCX - קובץ XML בקרת ניווט EPUB

NVA - NVA Reader File

OEB - Open eBook Publication Structure

OEBZIP - מבנה דחוס לפרסום ספר אלקטרוני

OPF - Open Package Format

MART - MartView eBook File

פורמט קובץ HTZ4

פורמט קובץ HTZ5

פורמט קובץ IBOKS

פורמט קובץ WEBZ

פורמט קובץ YBK

EBK - eBook Pro eBook File

DNL - קובץ ספר אלקטרוני של DNAML

EA - Kindle End Actions File

EAL - Kindle End Actions File

CEB - Apabi eBook File

CEBX - Apabi eBook File

AZW4 - ספר אלקטרוני של Amazon Print Replica

BKK - BookBuddi eBook File

AEP - Active E-Book Project

APNX - מדד מספרי העמודים של אמזון

AZW1 - ספר אלקטרוני של Amazon Kindle Topaz

ACSM - Adobe Content Server Message Format

TCR - Psion Series 3 eBook File

PML - Palm Markup Language File

RB - Rocket eBook File

LIT (ספרות) - פורמט קובץ ספרים אלקטרוניים של Microsoft Reader

פורמט קובץ AZW

מהו קובץ AZW3?

CBC - פורמט קובץ אוסף קומיקס

CBR - Comic Book RAR Archive Format

CBZ - Comic Book ZIP Archive Format

מהו קובץ EPUB?

מהו קובץ FB2?

מהו קובץ KFX?

פורמט קובץ LRF - קובץ קורא נייד של Sony

LRS - פורמט קובץ מקור Librie Reader

LRX - פורמט קובץ מקור Librie Reader

פורמט קובץ MOBI