פורמט קובץ CDR - Macintosh DVD/CD Master

פורמט קובץ CUE - גיליון רמזים של CDRWIN

פורמט קובץ TIB - Acronis True Image File

פורמט קובץ ECM - פורמט מודל קוד שגיאה (ECM)

פורמט קובץ ISZ - תמונת דיסק ISO מכווץ

MDF File Format - Media Disc Image Format File

MDS File Format - Media Descriptor Sidecar File

NRI File Format - Nero ISO CD Compilation File

פורמט קובץ VHDX - מהו קובץ VHDX?

NKIT - פורמט קובץ תמונת דיסק

פורמט קובץ WUD - Wii U Disk Image File

IMG - פורמט קובץ תמונת דיסק

UDF - קובץ פורמט דיסק אוניברסלי

VHD - פורמט קובץ דיסק קשיח וירטואלי

NRG - פורמט קובץ תמונת דיסק

SDI - Windows System Deployment Image File

VDI - VirtualBox Virtual Disk Image File

WIM - Windows Imaging Format File

פורמט קובץ OVA - פתח קובץ Virtual Appliance

פורמט קובץ OVF - פתח קובץ וירטואליזציה

ROM - קובץ תמונת זיכרון לקריאה בלבד

פורמט קובץ WBFS - Wii Backup System File

CSO - תמונת דיסק דחוס ISO

CCD - CloneCD Control File

גאדג'ט - קובץ תקליטור וירטואלי

VCD - קובץ תקליטור וירטואלי

BIN - קובץ תמונה של דיסק בינארי

טוסט - קובץ תמונה של דיסק טוסט

CUE - קובץ גיליון רמז