קובץ TVDB - מסד נתונים של Apple TV - מהו קובץ .tvdb וכיצד לפתוח אותו?

פורמט קובץ FPT - FileMaker Pro Database Momo File

פורמט קובץ JET - קובץ מסד הנתונים של Microsoft JET

פורמט קובץ RPD - קובץ מסד נתונים של פרויקט RIB

פורמט קובץ UDB - קובץ מסד הנתונים של המשתמשים של Microsoft Dynamics AX

פורמט קובץ ECO - קובץ מסד נתונים של ECCO

פורמט קובץ USR - FileMaker Pro Database File

מהם קבצי PDB? הבנת קבצי PDB: כלי חיוני לביולוגיה מבנית

הרחבת קובץ ABS - פורמט קובץ מסד הנתונים של Delphi Absolute

ABX Extension - פורמט קובץ פנקס הכתובות של WordPerfect

4DL - קובץ יומן מסד נתונים של מימד 4

פורמט קובץ BAK - Act! גיבוי מסד נתונים

פורמט קובץ BAK - גיבוי מסד נתונים של Microsoft SQL Server

פורמט קובץ FPT - תזכיר טבלה FoxPro

קובץ CHCK - מסד נתונים של Microsoft Exchange Server בדיקת פורמט קובץ

קובץ CAF - פורמט קובץ קטלוגי של Cathy

קובץ BC3 - פורמט קובץ מסד נתונים FIEBDC-3

פורמט קובץ PAN - קובץ מסד נתונים של פנורמה

קובץ NMONEY - פורמט קובץ חשבון Denaro

פורמט קובץ DXL - פורמט קובץ שפת XML של Domino

פורמט קובץ FPT - קובץ תזכיר אלפא חמש טבלאות

פורמט קובץ PDM - קובץ מסד נתונים של PowerDesigner

פורמט קובץ RPD - קובץ נתונים של מעצב תפקידים

פורמט קובץ XEM - קובץ הגדרת מודל PowerDesigner

פורמט קובץ CRYPT12 - קובץ מסד נתונים מוצפן של WhatsApp

פורמט קובץ CRYPT14 - קובץ מסד נתונים מוצפן של WhatsApp

פורמט קובץ FIC - קובץ מסד נתונים של WinDev HyperFileSQL

פורמט קובץ EPIM - קובץ מסד נתונים EssentialPIM

פורמט קובץ FDB - קובץ מסד הנתונים של Microsoft Dynamics NAV

פורמט קובץ DSN - קובץ שמות מקור של מסד נתונים

פורמט קובץ DB-WAL - SQLite Database Write-Ahead Log File

פורמט קובץ DLIS - Well Log Data File

פורמט קובץ CAT - קובץ מסד נתונים של קטלוג דיסק מתקדם

פורמט קובץ DBS - קובץ מסד נתונים של SQLBase

פורמט קובץ ABCDDB - קובץ מסד הנתונים של רשימת אנשי הקשר של פנקס הכתובות של Apple

פורמט קובץ FMP12 - FileMaker Pro 12 Database File

פורמט קובץ FMPSL - FileMaker Pro 12 Snapshot Link File

פורמט קובץ FP5 - FileMaker Pro 5 Database File

פורמט קובץ FP7 - קובץ מסד נתונים של FileMaker Pro 7+

פורמט קובץ TE - קובץ מסד נתונים של Textease CT

פורמט קובץ TEACHER - SMART Response Teacher Database Format

פורמט קובץ TRM - קובץ מפה של Oracle Trace

פורמט קובץ ITW- InTouch עם קובץ מסד נתונים

פורמט קובץ GDB - קובץ מסד נתונים גיאוגרפי של קובץ ESRI

ADN - Alpha Five Database File

ADP - Access Database File

ACT! קובץ חיפוש

AQ - Ancestral Quest Database File

ASK - AskSam Database File

BTR - Btrieve Database File

DACPAC - Data Tier AppliCation Package

ACCDR - Access Runtime Application

ACCDW - Microsoft Access Database Link File

ACCDC - Microsoft Access Signed Package

ADB - קובץ מסד הנתונים של אלפא חמש

ADE - Access Project Extension File

ADF - ACT! קובץ נתונים

ANB - תרשים מחברת האנליסטים

TRC - SQL Server Trace File

WDB - SQL Server Trace File

פורמט קובץ 4DB

4DD - קובץ נתונים מממד 4

UDL - קובץ קישור נתונים אוניברסלי של Microsoft

DBC - CAN Database File

CDB - קובץ מסד נתונים קבוע

קובץ DB - קובץ מסד נתונים גנרי

DBF - קובץ מסד הנתונים של dBase

DAT - פורמט קובץ נתונים כללי

LOG - פורמט קובץ יומן

SAV - קובץ נתונים SPSS

SDF - SQL Server Compact Database File

פורמט קובץ ACCDB - קובץ מסד הנתונים של Microsoft Access 2007

תבנית קובץ ACCDE - קובץ מסד הנתונים של Microsoft Access 2007

ACCDT - Microsoft Access 2007 Template Database Format

ACCFT - קובץ תבנית שדה של מסד נתונים של Microsoft Access 2007

פורמט קובץ BAK - קובץ גיבוי של מסד נתונים

BCP - SQL Server Bulk Copy Format

פורמט קובץ DDL - קובץ שפה להגדרת נתונים

פורמט קובץ DTSX - קובץ הגדרות DTS של SQL Server

LDF - פורמט קובץ מסד נתונים של SQL Server Master

פורמט קובץ MDB - קובץ מסד נתונים של Microsoft Access

פורמט קובץ MDF - קובץ מסד הנתונים הראשי של SQL Server

פורמט קובץ MYI

פורמט קובץ NDF - קובץ מסד הנתונים הראשי של SQL Server

פורמט קובץ NSF - פורמט מסד נתונים של Lotus Notes

פורמט קובץ SQL - קובץ נתונים של שפת שאילתה מובנית

פורמט קובץ DB3

פורמט קובץ SQLite