קובץ BRD - קובץ EAGLE Circuit Board - מהו קובץ .brd ואיך פותחים אותו?

קובץ IO - BrickLink Studio LEGO Model - מהו קובץ .io וכיצד פותחים אותו?

קובץ MPJ - Minitab Project File - מהו קובץ .mpj ואיך פותחים אותו?

קובץ STR - dBASE Structure List Object File - מהו קובץ .str וכיצד פותחים אותו?

קובץ TIME - מהו קובץ .time? הזמן שבו הקובץ נוצר בלינוקס

GB File - GenBank Data File - מהו קובץ .gb וכיצד לפתוח אותו?

קובץ IP - IconPackager Theme File - מהו קובץ .ip וכיצד לפתוח אותו?

קובץ VCS - אירוע vCalendar - מהו קובץ .vcs וכיצד לפתוח אותו?

SAFETENSORS - דגם דיפוזיה יציב - מה זה SAFETENSORS ואיך פותחים אותו?

קובץ SPS - קובץ תוכנית SPSS - מהו קובץ .sps וכיצד לפתוח אותו?

קובץ GED - GEDCOM Genealogy Data File - מהו קובץ .ged ואיך פותחים אותו?

קובץ TRF - קובץ TorrentRover - מהו קובץ .trf ואיך פותחים אותו?

קובץ ENC - תרשים ניווט אלקטרוני - מהו קובץ .enc וכיצד פותחים אותו?

קובץ ESX - אומדן תביעות ביטוח Xactimate - מהו קובץ .esx ואיך פותחים אותו?

קובץ NDS - קובץ קומפילציה של Nero DiscSpan - מהו קובץ .nds ואיך פותחים אותו?

קובץ INK - Mimio Notebook - מהו קובץ .ink וכיצד לפתוח אותו?

קובץ TGC - קטע צומת Terragen - מהו קובץ tgc וכיצד לפתוח אותו?

קובץ VCE - Visual CertExam - מהו קובץ .vce וכיצד לפתוח אותו?

קובץ CDR - קובץ נתוני אחזור נתונים מהתרסקות - מהו קובץ .cdr וכיצד אוכל לפתוח אותו?

קובץ PRT - תבנית מצגות - מהו קובץ .prt וכיצד אוכל לפתוח אותו?

קובץ CBZ - ChessBase Database Archive - מהו קובץ .cbz וכיצד אני פותח אותו?

קובץ CS - ColorSchemer Studio Color Scheme - מהו קובץ .cs ואיך אני פותח אותו?