קובץ MAX - קובץ 3ds Max Scene - מהו קובץ .max ואיך פותחים אותו?

קובץ F3D - Fusion 360 Archive - מהו קובץ .f3d ואיך פותחים אותו?

המר 3MF ל-HTML באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-DAE באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-U3D באינטרנט בחינם

פורמט קובץ CHR - קובץ 3ds Max Characters

פורמט קובץ CHR - קובץ תווים CryENGINE

פורמט קובץ MTL - קובץ ספריית תבניות חומר OBJ

המר 3DS ל-DAE באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-DWG באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-GLB באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-PDF באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-GLB באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-STL באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-USDZ באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-STL באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-GLTF באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-FBX באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-OBJ באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-OBJ באינטרנט בחינם

המר FBX ל-XLSX באינטרנט בחינם

המר FBX ל-DAE אונליין בחינם

המר FBX ל-USDZ באינטרנט בחינם

המר 3DS ל-PLY באינטרנט בחינם

המר 3MF ל-3DS באינטרנט בחינם

המר FBX ל-3DS אונליין בחינם

המר FBX ל-GLB באינטרנט בחינם

המר FBX ל-PLY באינטרנט בחינם

המר FBX ל-DWG באינטרנט בחינם

המר FBX ל-GLTF באינטרנט בחינם

המר FBX ל-OBJ באינטרנט בחינם

המר FBX ל-STL באינטרנט בחינם

המר GLB ל-USDZ באינטרנט בחינם

המר GLB ל-HTML באינטרנט בחינם

המר GLB ל-3DS באינטרנט בחינם

המר GLB ל-DAE באינטרנט בחינם

המר GLB ל-PDF באינטרנט בחינם

המר GLB ל-GLTF באינטרנט בחינם

המר GLB ל-OBJ באינטרנט בחינם

המר GLB ל-FBX באינטרנט בחינם

המר GLB ל-STL באינטרנט בחינם

פורמט קובץ C4D - קובץ דגם Cinema 4D

פורמט קובץ BLEND - קובץ בלנדר 3D

POV - Persistence of Vision File

פורמט קובץ CAF - קובץ אנימציה בינארית Cal3D

קובץ DBM - פורמט קובץ DAZ Brick Material

פורמט קובץ MP - Maya PLE Project File

פורמט קובץ STP

3DM

B3D - Blitz3D Entity Model File

MB - פורמט קובץ בינארי של מאיה

DRC - פורמט הקובץ של Google Draco

E57 - Lidar Point Cloud Data Format

USD - פורמט תיאור סצנה אוניברסלי

USDZ - תיאור סצנה אוניברסלית בפורמט ZIP

ASE - Autodesk ASCII Scene Export File

X - פורמט קובץ DirectX 2.0

FBX - FilmBox 3D File Format

GLTF - GL Transmission File Format

JT - פורמט קובץ תשלשת יופיטר

PLY - Polygon 3D File Format

3MF

GLB

3D2 - פורמט קובץ CAD-3D 2.0

פורמט קובץ 3DS

AMF - Additive Manufacturing File

DAE - Digital Asset Exchange Format File

IPT - Autodesk Inventor Part File

פורמט קובץ MA

פורמט קובץ OBJ

פורמט קובץ PRC

קובץ פרויקט RVM - AVEVA PDMS

פורמט קובץ STEP

U3D - פורמט קובץ 3D אוניברסלי

פורמט קובץ VRML

X3D - קובץ תמונה בתלת מימד