Μορφή αρχείου CPG - Αρχείο σελίδας κωδικού ESRI

Αρχείο HDMP - Μορφή αρχείου Windows Heap Dump

Αρχείο MDMP - Μορφή αρχείου Windows Minidump

Αρχείο AML - Αρχείο γλώσσας μηχανής ACPI

Αρχεία ETL - Αρχείο καταγραφής ανίχνευσης συμβάντων της Microsoft

Αρχείο ASV - Adobe Photoshop Selective Color File

INS - Αρχείο ρυθμίσεων Internet

LNK - Μορφή αρχείου συνδέσμου

TMP - Προσωρινή Μορφή αρχείου

SCR - Αρχείο Windows Screensaver

DRV - Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής Windows

SYS - Μορφή αρχείου συστήματος

DMP - Μορφή αρχείου MemoryDump

INI - Μορφή αρχείου εκκίνησης

CAB - Windows Cabinet File

CFG - Μορφή αρχείου

CPL - Αρχείο Πίνακα Ελέγχου

DLL - Βιβλιοθήκη Dynamic Link