Αρχείο RDF - Αρχείο πλαισίου περιγραφής πόρων - Τι είναι το αρχείο .rdf και πώς να το ανοίξετε;

MLT File Format - Shotcut Project

JET File Format - The Jackbox Party Pack Settings

Μορφή αρχείου BIN - Αρχείο πολιτικής πληροφορικής BlackBerry

BAK File Format - Holo Launcher Backup

VMX File Format - VMware Virtual Machine Configuration File

DESKTOP File Format - Desktop Entry File

THEME Μορφή αρχείου - Microsoft Plus! Θέμα επιφάνειας εργασίας

OBI File Format - Outlook RSS Subscription File

Μορφή αρχείου RDP - Αρχείο διαμόρφωσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Μορφή αρχείου DSD - Αρχείο περιγραφής σετ σχεδίασης AutoCAD

CONF File Format - Unix Configuration File

Μορφή αρχείου GXT - Αρχείο κειμένου Grand Theft Auto

Μορφή αρχείου OVPN - Αρχείο διαμόρφωσης OpenVPN

SET File Format - Document Library Property Set File

ACO File Format - Adobe Photoshop Color Swatch File

ASL File Format - Photoshop Layer Style

CFG File Format - Celestia Configuration File

Μορφή αρχείου CFG - Αρχείο σύνδεσης διακομιστή Citrix

CFG File Format - LightWave Configuration File

CFG File Format - MAME Configuration File

CNF File Format - MySQL Configuration File

ISS File Format - Inno Setup Script

Μορφή αρχείου OSS - Αποθηκευμένο αρχείο αναζήτησης του Microsoft Outlook

PMP File Format - AutoCAD Plot Model Parameter File

Μορφή αρχείου SBV - Αρχείο υποτίτλων YouTube

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Μορφή αρχείου - Αρχείο ρυθμίσεων του Visual Studio

Μορφή αρχείου THEMEPACK - Windows 7 Theme Pack

TPF File Format - IBM SPSS Text Wizard Document

WPS File Format - SDL Translator's Workbench Project File