Αρχείο PUZ - Συσκευασμένο αρχείο εκδότη

PUB - Τι είναι ένα αρχείο .pub;