Μορφή αρχείου KEY - Μορφή αρχείου Keynote Apple

OTP - Πρότυπο παρουσίασης OpenDocument

PPT - Μορφή αρχείου PowerPoint

PPTX - Μορφή αρχείου παρουσίασης PowerPoint

ODP - Μορφή αρχείου παρουσίασης OpenOffice

POT - Μορφή αρχείου προτύπου Microsoft PowerPOint

POTM - Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint με μακροεντολές

POTX - Πρότυπο παρουσίασης Microsoft PowerPoint

PPS - Αρχείο προβολής διαφανειών PowerPoint

PPSM - Αρχείο παρουσίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολής

PPSX - Αρχείο προβολής διαφανειών PowerPoint

PPTM - Μορφή αρχείου παρουσίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολής