Μορφή αρχείου USR - Αρχείο δεδομένων GPS χαμηλής ταχύτητας

LAS - Μορφή αρχείου Lidar LASer

LAZ - Συμπιεσμένο αρχείο ανταλλαγής δεδομένων LIDAR

Αρχείο CSF - Μορφή αρχείου συστήματος συντεταγμένων GeoMedia

Αρχείο LAN - Μορφή αρχείου LAN ERDAS

Αρχείο DIX - Μορφή αρχείου εξαγωγής DIVA-GIS

Αρχείο MSD - Μορφή αρχείου ορισμού υπηρεσίας χάρτη

3DC File - iGO 3D Building File

Αρχείο AXE - Μορφή αρχείου χάρτη αυτόματης διαδρομής

MID File - MapInfo Interchange File Format

MIF File - MapInfo Interchange File Format

CXF File - Coordinates Export Format

OSC - OpenStreetMap Change File Format

PMF File - ESRI Published Map File Format

GSM File- MapViewer Project File Format

GST File- MapInfo Geoset File Format

PTM File - MapPoint Map File Format

MPK File - ArcGIS Map Package File Format

MXD File - ArcGIS Map Document File Format

NMC - Navitel Map File

DT0 File - DTED Level 0 File Format

DT1 File - DTED Level 1 File Format

DT2 File - DTED Level 2 File Format

MXT File - ArcGIS Map Template File Format

AVL - ArcView Legend File

WLX File- MapSource Web Link File Format

WOR File- MapInfo Workspace File Format

3DL File - iGO Landmark File Format

Μορφή αρχείου GMAP - Αρχείο χάρτη Garmin

Μορφή αρχείου FIT - Αρχείο δραστηριότητας Garmin

FMW File - FME Workbench File Format

TCX File Format- Training Center XML File

TFRD File - Tape Image Format Requirements Document File

Μορφή αρχείου MPS - Αρχείο χάρτη Pocket Streets

3D - Survex 3D Cavern File

3DD - ArcGlobe Document

ADF - ESRI ArcInfo Binary Grid Format

APL - ArcPad Layer File

APR - Αρχείο έργου ArcView

GLB - STK Globe File

IMG - Αρχείο χάρτη Garmin

ATX - Αρχείο ευρετηρίου χαρακτηριστικών ArcGIS

AUX - Βοηθητικό αρχείο

DEM - Αρχείο Μοντέλου Ψηφιακού Υψώματος

Αρχείο έργου DIV - DIVA-GIS

EMBR - Spatial Geodatabase File Format

ETA - Αρχείο σήμανσης μέρους Google Earth

NM2 - Αρχείο χάρτη Navitel

SAF File - Street Atlas USA Map File Format

SBN - ESRI Spatial Index Binary File

SDF File - Spatial Data Format File

SP3 - Αρχείο NGS SP3

SSF - Trimble Standard Storage Format File

DLG - Shapefile Shape Index Format

GPKG - Αρχεία μορφής GeoPackage

SHX - Shapefile Shape Index Format

NTF - Εθνική Μορφή Αρχείων Μεταφοράς

LOC - Μορφή αρχείου τοποθεσίας GPS

QGD - Sqlite Database of the QGIS Project

QGZ - Quantum GIS Compresed Project

S57 - Αρχείο Ηλεκτρονικών Χαρτών Πλοήγησης

E00 - Μορφή αρχείου ανταλλαγής ArcInfo

FileGDB - ESRI File Geodatabase Format

GeoJSON - Μορφή γεωγραφικού αρχείου βάσει JSON

GML - Μορφή αρχείου γλώσσας σήμανσης γεωγραφίας

GPX - Μορφή αρχείου ανταλλαγής GPX

KML - Keyhole Markup Language

KMZ - KML Zipped File Format

OSM - Μορφή αρχείου OpenStreetMap

QGS - Μορφή αρχείου έργου QGIS

QLR - Αρχείο ορισμού επιπέδου QGIS

QML - Η μορφή αρχείου στυλ QGIS

SHP - ESRI Shapefile