Μορφή αρχείου CHR - Σύνολο χαρακτήρων Borland

ODTTF File - Obfuscated OpenType Font File Format

GXF File - General CADD Pro Font File Format

WOFF2 File - Web Open Font Format 2.0 File

ETX - TeX Font Encoding File Format

VLW - Processing Font File Format

Αρχείο MFX - Μορφή αρχείου γραμματοσειράς Maxis

Τύπος 1 - γραμματοσειρές τύπου PostScript 1

BDF - Glyph Bitmap Distribution Format

TTC - Μορφή αρχείου συλλογής TrueType

CFF - Μορφή αρχείου συμπαγούς γραμματοσειράς

CFF2 - Μορφή αρχείου συμπαγούς γραμματοσειράς έκδοση 2

EOT - Μορφή αρχείου γραμματοσειράς TrueType

FNT - Αρχείο γραμματοσειράς των Windows

FON - Αρχείο βιβλιοθήκης γραμματοσειρών

FOT - Font Resource File Format

JFPROJ - JSON Font Project File Format

OTF - Μορφή αρχείου γραμματοσειράς TrueType

PFA - Printer Font Ascii File Format

PFB - Printer Font Binary File Format

PFM - Μορφή αρχείου μετρήσεων γραμματοσειράς εκτυπωτή

SFD - Μορφή βάσης δεδομένων γραμματοσειράς Spline

TTF - Μορφή αρχείου γραμματοσειράς TrueType

WOFF - Μορφή αρχείου ανοικτού ιστού