Μορφή αρχείου EDB - Αρχείο βάσης δεδομένων αλληλογραφίας Exchange

EML - Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

EMLX - Μορφή αρχείου αλληλογραφίας Apple

ICS - Μορφή αρχείου iCalendar

MBOX - Αρχείο γραμματοκιβωτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

MSG - Μορφή email Microsoft Outlook

OFT - Αρχείο προτύπου email του Microsoft Outlook

OLM - Μορφή αρχείου Outlook για Mac

OST - Μορφή αρχείου αποθήκευσης του Outlook

PST - Μορφή αρχείου αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών του Outlook

Αρχείο RPMSG - Αρχείο μηνυμάτων περιορισμένης άδειας του Outlook

TNEF

VCF - Αρχείο εικονικής επαφής

Αρχείο P7S - Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή