Μορφή αρχείου JWPUB - Έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά

PRC File Format - Mobipocket eBook File

Μορφή αρχείου TK3

Μορφή αρχείου TPZ

TR File Format - TomeRaider eBook File

TR3 - Αρχείο eBook TomeRaider 3

AVA - Αρχείο eBook AvaaBook

BPNUEB - Αρχείο eBook PNU

SNB - S Note File

Μορφή αρχείου EDN

Μορφή αρχείου ETD

Μορφή αρχείου FKB

Μορφή αρχείου KOOB

Μορφή αρχείου VBK

RZB - Αρχείο βιβλίου Red Zion

RZS - Αρχείο ασφαλείας Red Zion

QMK - Αρχείο Quickmarks YanceyDesktop

PHL - Αρχείο Amazon Kindle Popular Highlights

PMLZ - Zipped Palm Markup Language File

ORB - Αρχικό αρχείο ανάγνωσης eBook

POBI - Περιοδικό αρχείο Kindle Touch

Μορφή αρχείου HAN

Μορφή αρχείου HTML0

Μορφή αρχείου HTMLZ

Μορφή αρχείου HTXT

MBP - Αρχείο Σημειώσεων Mobipocket

NCX - Αρχείο XML Ελέγχου Πλοήγησης EPUB

NVA - NVA Reader File

OEB - Open eBook Publication Structure

OEBZIP - Συμπιεσμένη Ανοιχτή Δομή Έκδοσης eBook

OPF - Open Package Format

MART - Αρχείο eBook MartView

Μορφή αρχείου HTZ4

Μορφή αρχείου HTZ5

Μορφή αρχείου IBOOKS

Μορφή αρχείου WEBZ

Μορφή αρχείου YBK

EBK - Αρχείο eBook Pro eBook

Αρχείο eBook DNL - DNAML

EA - Αρχείο ενεργειών Kindle End

EAL - Αρχείο ενεργειών Kindle End

CEB - Αρχείο eBook Apabi

CEBX - Αρχείο eBook Apabi

AZW4 - Amazon Print Replica eBook

BKK - Αρχείο eBook BookBuddi

AEP - Activ E-Book Project

APNX - Amazon Page Number Index

AZW1 - Amazon Kindle Topaz eBook

ACSM - Μορφή αρχείου μηνυμάτων διακομιστή περιεχομένου Adobe

TCR - Psion Series 3 eBook File

PML - Αρχείο γλώσσας σήμανσης Palm

RB - Αρχείο eBook Rocket

LIT (Litrature) - Μορφή αρχείου ηλεκτρονικών βιβλίων Microsoft Reader

Μορφή αρχείου AZW

Τι είναι ένα αρχείο AZW3;

CBC - Μορφή αρχείου συλλογής κόμικ

CBR - Μορφή αρχείου Comic Book RAR

CBZ - Μορφή αρχείου ταχυδρομικού αρχείου κόμικ

Τι είναι ένα αρχείο EPUB;

Τι είναι ένα αρχείο FB2;

Τι είναι ένα αρχείο KFX;

LRF File Format - A Sony Portable Reader File

LRS - Μορφή αρχείου πηγής Librie Reader

LRX - Μορφή αρχείου πηγής Librie Reader

Μορφή αρχείου MOBI