Μορφή αρχείου CDR - Macintosh DVD/CD Master

Μορφή αρχείου CUE - CDRWIN Cue Sheet

Μορφή αρχείου TIB - Αρχείο True Image Acronis

Μορφή αρχείου ECM - Μορφή μοντελοποίησης κωδικού σφάλματος (ECM)

ISZ File Format - Zipped ISO Disk Image

Μορφή αρχείου MDF - Αρχείο μορφής εικόνας δίσκου πολυμέσων

Μορφή αρχείου MDS - Αρχείο Sidecar του Media Descriptor

Μορφή αρχείου NRI - Αρχείο συλλογής CD Nero ISO

Μορφή αρχείου VHDX - Τι είναι ένα αρχείο VHDX;

NKIT - Μορφή αρχείου εικόνας δίσκου

Μορφή αρχείου WUD - Αρχείο εικόνας δίσκου Wii U

IMG - Μορφή αρχείου εικόνας δίσκου

UDF - Universal Disk Format File

VHD - Μορφή αρχείου εικονικού σκληρού δίσκου

NRG - Μορφή αρχείου εικόνας δίσκου

SDI - Αρχείο εικόνας ανάπτυξης συστήματος των Windows

VDI - Αρχείο εικόνας εικονικού δίσκου VirtualBox

WIM - Windows Imaging Format File

Μορφή αρχείου OVA - Άνοιγμα αρχείου εικονικής συσκευής

Μορφή αρχείου OVF - Άνοιγμα αρχείου εικονικοποίησης

ROM - Αρχείο εικόνας μόνο για ανάγνωση

Μορφή αρχείου WBFS - Αρχείο συστήματος αντιγράφων ασφαλείας Wii

CSO - Συμπιεσμένη εικόνα δίσκου ISO

CCD - Αρχείο ελέγχου CloneCD

GADGET - Εικονικό αρχείο CD

VCD - Virtual CD File

BIN - Αρχείο εικόνας δυαδικού δίσκου

Τοστ - Αρχείο εικόνας δίσκου τοστ

CUE - Αρχείο Φύλλου Cue