Αρχείο TVDB - Βάση δεδομένων Apple TV - Τι είναι ένα αρχείο .tvdb και πώς να το ανοίξετε;

FPT File Format - FileMaker Pro Database Memo File

Μορφή αρχείου JET - Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft JET

Μορφή αρχείου RPD - Αρχείο βάσης δεδομένων έργου RIB

Μορφή αρχείου UDB - Αρχείο βάσης δεδομένων χρήστη Microsoft Dynamics AX

Μορφή αρχείου ECO - Αρχείο βάσης δεδομένων ECCO

USR File Format - FileMaker Pro Database File

Επέκταση αρχείου ABS - Μορφή αρχείου απόλυτης βάσης δεδομένων Delphi

Επέκταση αρχείου ABX - Μορφή αρχείου βιβλίου διευθύνσεων WordPerfect

4DL - Αρχείο καταγραφής βάσης δεδομένων 4ης διάστασης

BAK File Format - Act! Backup Database

Μορφή αρχείου BAK - Αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server

Μορφή αρχείου FPT - Πίνακας FoxPro

Αρχείο CHCK - Έλεγχος μορφής αρχείου βάσης δεδομένων Microsoft Exchange

Αρχείο CAF - Μορφή αρχείου καταλόγου Cathy

Αρχείο BC3 - Μορφή αρχείου βάσης δεδομένων FIEBDC-3

PAN File Format - Panorama Database File

Αρχείο NMONEY - Μορφή αρχείου λογαριασμού Denaro

Μορφή αρχείου DXL - Μορφή αρχείου γλώσσας Domino XML

Μορφή αρχείου CRYPT12 - Κρυπτογραφημένο αρχείο βάσης δεδομένων WhatsApp

Μορφή αρχείου CRYPT14 - Κρυπτογραφημένο αρχείο βάσης δεδομένων WhatsApp

Μορφή αρχείου FIC - Αρχείο βάσης δεδομένων WinDev HyperFileSQL

Μορφή αρχείου EPIM - Αρχείο βάσης δεδομένων EssentialPIM

Μορφή αρχείου FDB - Αρχείο βάσης δεδομένων NAV της Microsoft Dynamics

Μορφή αρχείου DSN - Αρχείο ονόματος προέλευσης βάσης δεδομένων

Μορφή αρχείου DB-WAL - Αρχείο καταγραφής εγγραφής σε βάση δεδομένων SQLite

Μορφή αρχείου DLIS - Αρχείο δεδομένων καταγραφής Well

Μορφή αρχείου CAT - Προηγμένο αρχείο βάσης δεδομένων καταλόγου δίσκου

Μορφή αρχείου DBS - Αρχείο βάσης δεδομένων SQLBase

Μορφή αρχείου ABCDDB - Αρχείο βάσης δεδομένων λίστας επαφών βιβλίου διευθύνσεων Apple

Μορφή αρχείου FMP12 - Αρχείο βάσης δεδομένων FileMaker Pro 12

Μορφή αρχείου FMPSL - FileMaker Pro 12 Snapshot Link File

Μορφή αρχείου FP5 - Αρχείο βάσης δεδομένων FileMaker Pro 5

Μορφή αρχείου FP7 - Αρχείο βάσης δεδομένων FileMaker Pro 7+

TE File Format - Textease CT Database File

Μορφή αρχείου TEACHER - Μορφή αρχείου βάσης δεδομένων SMART Response Teacher

TRM File Format - Oracle Trace Map File

Μορφή αρχείου ITW - InTouch With Database File

Μορφή αρχείου GDB - Αρχείο ESRI File Geodatabase

ADN - Αρχείο βάσης δεδομένων Alpha Five

ADP - Πρόσβαση σε αρχείο βάσης δεδομένων

ACT! Αρχείο αναζήτησης

AQ - Αρχείο βάσης δεδομένων Ancestral Quest

ASK - αρχείο βάσης δεδομένων askSam

BTR - Αρχείο βάσης δεδομένων Btrieve

DACPAC - Πακέτο Εφαρμογής Επιπέδου Δεδομένων

ACCDR - Access Runtime Application

ACCDW - Αρχείο σύνδεσης βάσης δεδομένων Microsoft Access

ACCDC - Microsoft Access Signed Package

ADB - Αρχείο βάσης δεδομένων Alpha Five

ADE - Πρόσβαση στο αρχείο επέκτασης έργου

ADF - ACT! Αρχείο δεδομένων

ANB - Διάγραμμα σημειωματάριων αναλυτών

TRC - Αρχείο παρακολούθησης διακομιστή SQL

WDB - SQL Server Trace File

Μορφή αρχείου 4DB

4DD - Αρχείο δεδομένων 4ης διάστασης

UDL - Microsoft Universal Data Link File

DBC - Αρχείο βάσης δεδομένων CAN

CDB - Αρχείο σταθερής βάσης δεδομένων

Αρχείο DB - Γενικό αρχείο βάσης δεδομένων

DBF - Αρχείο βάσης δεδομένων dBase

DAT - Μορφή αρχείου γενικών δεδομένων

LOG - Μορφή αρχείου καταγραφής

SAV - Αρχείο δεδομένων SPSS

SDF - Συμπαγές αρχείο βάσης δεδομένων SQL Server

Μορφή αρχείου ACCDB - Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access 2007

Μορφή αρχείου ACCDE - Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access 2007

ACCDT - Μορφή αρχείου βάσης δεδομένων προτύπου Microsoft Access 2007

ACCFT - Αρχείο προτύπου πεδίου βάσης δεδομένων Microsoft Access 2007

Μορφή αρχείου BAK - Εφεδρικό αρχείο βάσης δεδομένων

BCP - Μορφή αρχείου μαζικής αντιγραφής διακομιστή SQL

Μορφή αρχείου DDL - Αρχείο γλώσσας ορισμού δεδομένων

Μορφή αρχείου DTSX - Αρχείο ρυθμίσεων DTS διακομιστή SQL

LDF - Μορφή αρχείου κύριας βάσης δεδομένων διακομιστή SQL

Μορφή αρχείου MDB - Ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Microsoft Access

Μορφή αρχείου MDF - Κύριο αρχείο βάσης δεδομένων διακομιστή SQL

Μορφή αρχείου MYI

Μορφή αρχείου NDF - Κύριο αρχείο βάσης δεδομένων διακομιστή SQL

Μορφή αρχείου NSF - Μορφή βάσης δεδομένων Lotus Notes

Μορφή αρχείου SQL - Αρχείο δεδομένων δομημένης γλώσσας ερωτήματος

Μορφή αρχείου DB3

Μορφή αρχείου SQLite

FPT File Format - Alpha Five Table Memo File

Τι είναι τα αρχεία PDB; Κατανόηση των αρχείων PDB: Ένα κρίσιμο εργαλείο για τη δομική βιολογία

Μορφή αρχείου PDM - Αρχείο βάσης δεδομένων PowerDesigner

RPD File Format - Roleplay Designer Data File

Μορφή αρχείου XEM - Αρχείο ορισμού μοντέλου PowerDesigner