Αρχείο ZOO - Τι είναι ένα αρχείο .zoo και πώς να το ανοίξετε;

Αρχείο PZZ - Τι είναι ένα αρχείο .pzz και πώς να το ανοίξετε;

CXARCHIVE File Format - CrossOver Bottle Archive

Μορφή αρχείου BIN - Κωδικοποιημένο αρχείο MacBinary

Μορφή αρχείου PAR - Αρχείο ευρετηρίου αρχειοθέτησης

Αρχείο CPIO - Μορφή αρχείου Unix CPIO

Αρχείο CIT - Μορφή αρχείου αναφοράς αναφοράς

Αρχείο APZ - Μορφή αρχείου έργου εξαγωγής του Media Studio Autoplay

Αρχείο ZST - Zstandard Compressed File Format

Μορφή αρχείου ECS - Αρχείο αντιγράφων ασφαλείας τηλεφώνου Sony Ericsson

Μορφή αρχείου B1 - Αρχείο συμπιεσμένου αρχείου B1

Μορφή αρχείου WHL - Αρχείο πακέτου Python Wheel

Μορφή αρχείου BNDL - Αρχείο δέσμης δεδομένων παιχνιδιού

S00 File Format - ZipSplitter Part 1 File

Μορφή αρχείου GZIP - Αρχείο συμπιεσμένου αρχείου GNU

SY_ Μορφή αρχείου - Συμπιεσμένο αρχείο SYS

Μορφή αρχείου PET - Αρχείο πακέτου εγκατάστασης Puppy Linux

Μορφή αρχείου PF - Ιδιωτικό αρχείο Stuffit Deluxe

Μορφή αρχείου PUP - Αρχείο πακέτου εγκατάστασης Puppy Linux DotPup

Μορφή αρχείου NPK

Μορφή αρχείου FZPZ - Fritzing Part File

Μορφή αρχείου MINT - Αρχείο εγκατάστασης Linux Mint

XPI - Cross-platform Installer Package File

Μορφή αρχείου TPSR - Αρχείο αναφοράς Pilot Session TeamViewer

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Μορφή αρχείου P7Z - Συμπιεσμένο αρχείο μηνυμάτων email S/MIME

Μορφή αρχείου PAGES - Τι είναι ένα αρχείο Apple PAGES;

TZ - Zipped Tar Archive Format File

Αρχείο TGZ - Αρχείο Gzipped Tar

Αρχείο VPK - Μορφή αρχείου πακέτου εφαρμογής PlayStation Vita

Αρχείο WUX - Συμπιεσμένη μορφή αρχείου εικόνας δίσκου Wii

Αρχείο XZ - Συμπιεσμένο αρχείο XZ

Μορφή συμπιεσμένου αρχείου Z

Μορφή αρχείου LZH

Μορφή αρχείου LZO

Μορφή αρχείου MBW

Μορφή αρχείου MPQ

Μορφή αρχείου ALZ

Μορφή αρχείου BKF

DMG - Apple Disk Image

Μορφή αρχείου LQR

Μορφή αρχείου LZX

Μορφή αρχείου PTK

Αρχείο SFG - Μορφή αρχείου συμπιεσμένου έργου Synfig Studio

Μορφή αρχείου SIFZ - Συμπιεσμένο αρχείο έργου Synfig Studio

Μορφή αρχείου SIT - Αρχείο αρχείου StuffIt

SITX - StuffIt X μορφή αρχείου αρχείου

Μορφή αρχείου ACE - WinAce Archive

PEA - Μορφή αρχείου PeaZip Archive

XAPK - Μορφή αρχείου πακέτου Meta

DAR - Μορφή αρχείου αρχειοθέτησης δίσκου

DEB - Bzip Compressed Tar Archive

DZ - Μορφή συμπιεσμένου αρχείου Dzip

ICE - Bzip Compressed Tar Archive

ISO - Μορφή αρχείου εικόνας δίσκου

KGB - Μορφή αρχείου αρχείου KGB

LBR - Μορφή αρχείου βιβλιοθήκης LU

LZ - Μορφή συμπιεσμένου αρχείου Lzip

LZ4 - LZ4 συμπιεσμένη μορφή αρχείου

LZMA - Μορφή συμπιεσμένου αρχείου LZMA

OAR - Μορφή αρχείου αρχείου OpenSimulator

PKG - Μορφή αρχείου επεκτάσιμου αρχείου

RPM - Αρχείο διαχείρισης πακέτων Red Hat

RTE - Κωδικοποιημένο αρχείο RTE

XAR - Μορφή αρχείου επεκτάσιμου αρχείου

Μορφή αρχείου ARC

Μορφή αρχείου ARJ

DAA - Μορφή αρχείου αρχείου άμεσης πρόσβασης

Μορφή αρχείου ZIM - Αρχείο αρχείου OpenZIM

ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ZL - Μορφή συμπιεσμένου αρχείου ZLIP

7Z - 7-ZIP συμπιεσμένη μορφή αρχείου

APK - Τι είναι ένα αρχείο APK;

Μορφή αρχείου B6Z - B6ZIP

BZ2 - Συμπιεσμένη μορφή αρχείου

Μορφή αρχείου GZ - Αρχείο συμπιεσμένου αρχείου GNU

Μορφή αρχείου MPKG - Αρχείο Meta Package

RAR

TAR - Μορφή αρχείου αρχείου Unix

TBZ - Bzip Compressed Tar Archive

TGS - Telegram Animated Sticker File Format

CB7 File Format - Comic Book 7-Zip Archive

CBA File Format - Comic Book Archive

PWA File Format - Password Agent File

R2 File Format - WinRAR Multi-Volume Archive Part 2

Μορφή αρχείου SMPF - Sprite Monkey Project

SQX File Format - SQX Archive

Μορφή αρχείου XIP - Υπογεγραμμένο αρχείο MacOS