Μάθετε για τις μορφές αρχείων προσθηκών και τα API που μπορούν να ανοίξουν και να δημιουργήσουν αρχεία προσθηκών