CCBJS - CopperCube JavaScript File Format

CPG File - Concept Server Page File Format

CPHD File - CloudChan Pre-processed Hypertext Document Format

Soubor BROWSER – formát souboru definice prohlížeče ASP.NET

Soubor AXD - Formát souboru ASP.NET Web Handler

COMPRESSED File - WordCompress Compact Webpage Format File

Formát souboru OPDOWNLOAD - Opera částečně stažený soubor

XPD File - XML Pipeline Document File Format

SEAM File - Seam Framework Java Servlet File Format

Soubor OAM – formát souboru widgetu Adobe Edge Animate

SITE File - GoLive Website Project File Format

XHTM

SVR File - Compressed Virtual World File Format

HDM File - Handheld Device Markup Language File

Freeway File - Freeway Document File Format

EPIBRW File - Adobe Edge Project File

ESPROJ File - Espresso Project File Format

Soubor EWP - Formát souboru projektu webových stránek Ewisoft

Stáhnout soubor – formát částečně staženého souboru

Formát souboru DOCMHTML - soubor dokumentu Microsoft Word MIME HTML

Soubor DOTHTML - Formát souboru šablony dokumentu HTML aplikace Microsoft Word

DISCO File - DISCO Discovery Document File Format

DISCOMAP File - DISCO Discovery Output File Format

DO File - Java Servlet File Format

PEM File - Privacy Enhanced Mail Certificate Format

Soubor DER - Formát souboru certifikátu DER

Soubor CSR - Formát souboru žádosti o podepsání certifikátu

Soubor CRL - Seznam zneplatněných certifikátů

Soubor CMS - Formát souborů systému správy obsahu

Soubor CON - Formát zdrojového souboru aplikace Concept

CSP File - Concept Server Page File Format

CHA File - IRC Chat Configuration File Format

Soubor CHAT - Formát konfiguračního souboru IRC Chat

Soubor BOK – formát souboru dynamické webové stránky ProStores

BR File - Brotli Compressed File Format

BWP File - Brotli Compressed File Format

AWM File - AllWebMenus Project File Format

Soubor APPCACHE – formát souboru manifestu mezipaměti HTML5

Formát souboru ASR - soubor aktivní stránky

ATOM File - Atom Syndication Format

Soubor ATT - Formát datového souboru webového formuláře

Formát souboru A4P - Co je soubor A4P?

Formát souboru JNLP - Co je soubor JNP?

Formát souboru PRO - Co je soubor PRO?

KEY File Format - Privacy-Enhanced Mail Private Key File

Formát souboru KIT - soubor CodeKit

Formát souboru WEBBOOKMARK - soubor webových záložek Safari

Formát souboru DOCHTML - soubor dokumentu HTML Microsoft Word

Formát souboru OBML - soubor webové stránky uložené v Opeře Mini

Formát souboru OBML15 - soubor webové stránky uložené v Opeře Mini

Formát souboru OBML16 - soubor webové stránky uložené v Opeře Mini

Formát souboru JSPA - Java Servlet Alias

Formát souboru FWTEMPLATE - soubor šablony Freeway

Formát souboru FWTEMPLATEB - soubor šablony Freeway

Formát souboru WEBOVÉ STRÁNKY - Soubor zástupce připnutého webu v aplikaci Internet Explorer

Formát souboru TS - zdrojový soubor překladu Qt

MÉNĚ souboru - MÉNĚ souboru šablony stylů

XOJ File - Xournal Notebook File Format

Soubor WBS - Soubor projektu WebBlender

WHTT File - HTTrack Website Copier File

Formát souboru WSDL - soubor jazyka popisu webových služeb

Soubor GDOCX – zástupce dokumentu Disku Google

Soubor GNE – zástupce dokumentu Disku Google

Soubor GSP - Formát souboru chybové zprávy IMail

Soubor GDOC – zástupce Dokumentů Google

WEBLOC - soubor umístění webu macOS

AAE - Co je soubor .aae?

Formát souboru ARO - soubor webové aplikace SteelArrow

ASA - konfigurační soubor ASP

Soubor značkovacího jazyka ručního zařízení

DAP - Microsoft Access Data File

CFML - ColdFusion Markup Language File

Formát souboru CODASITE - soubor webu Coda

DBM - soubor serveru ColdFusion

DCR - Shockwave Media File

DWT - soubor šablony webové stránky Dreamweaver

ECE File - Escenic Dynamic Web Page File Format

EDGE - Adobe Edge Project File

FMP - 123 Flash Menu Project

FWP - Microsoft Expression Web Package

MJS - Node.js ES Module Javascript File

CER - Formát souboru certifikátu

CFM - Cold Fusion Markup

HAR - HTTP Archive File Format

SPC - Soubor certifikátu vydavatele softwaru

SSP - Formát souborů Scala Server Pages

ČÁST - Částečně stažený soubor

RSS - Really Simple Syndication

DML - soubor HTML DynaScript

PAC - soubor automatické konfigurace proxy (PAC)

RHTML - Ruby HTML Page

RJS - Ruby Javascript File

XD – dokument Adobe XD

XHT

XUL - XML User Interface Language File

ZUL - Soubor uživatelského rozhraní ZK

SHTML – soubor HTML se zahrnutím na straně serveru

STML - SSI HTML soubor