1 File - Unix Section 1 Manual Page - What is .1 file and how to open it?

Formát souboru DVD - ovladač zařízení DOS

Formát souboru PAT - instalační soubor DiskStation Manager

Formát souboru CPI - Informační soubor kódové stránky

Formát souboru CAT - soubor katalogu Windows

Formát souboru DESKTHEMEPACK - Windows 10 Desktop Theme Pack File

Formát souboru HTT - hypertextová šablona

Formát souboru ANI - animovaný kurzor Windows

Formát souboru ICNS – zdroj ikon macOS

Formát souboru MANIFEST - soubor manifestu aplikace Windows

Formát souboru REG - soubor registru systému Windows

Formát souboru REGTRANS-MS - soubor protokolu transakcí registru

Soubor RMT - Formát souboru firmwaru směrovače

SHSH File - iPhone/iPod Touch SHSH Blob File Format

SHSH2 File - iOS SHSH Blob File Format

Soubor ADM - Formát souboru šablony pro správu

Soubor ADMX - Formát souboru šablony pro správu zásad skupiny

Formát souboru CPG - soubor kódové stránky ESRI

Soubor HDMP - formát souboru Windows Heap Dump

MDMP File - Windows Minidump File Format

Soubor AML - ACPI Machine Language File

ETL Files - Microsoft Event Trace Log File

Soubor ASV - Soubor selektivních barev Adobe Photoshop

INS - Soubor nastavení Internetu

LNK - Link File Format

TMP - dočasný formát souboru

SCR - soubor spořiče obrazovky Windows

DRV - ovladač zařízení Windows

SYS - Formát systémových souborů

DMP - MemoryDump File Format

INI - formát iniciačního souboru

CAB - Windows Cabinet File

CFG - Formát souboru

CPL - soubor ovládacího panelu

DLL – dynamická knihovna odkazů