RDLC – klientská strana jazyka sestavy

RPL - Rozvržení stránky sestavy

RDL - Report Definition Language File

Mar - Microsoft Access Reports File

RPT - Crystal Reports File