PS1 File - Windows PowerShell Cmdlet File - What is .ps1 file and how to open it?

Soubor WS - Windows Script - Co je soubor .ws a jak jej otevřít?

Formát souboru BIN - spustitelný soubor Unix

Formát souboru CHEAT - Cheatsheet Navi

Formát souboru JSF - soubor příkazů Java Script

Formát souboru MLX - soubor živého kódu MATLAB

Formát souboru BMS - skript QuickBMS

Formát souboru APP – balíček aplikací macOS

Formát souboru AIR – soubor instalačního balíčku Adobe AIR

Formát souboru XAP - balíček aplikace Silverlight

Formát souboru 8CK - aplikační soubor TI-84 Plus C Silver Edition

ELF File Format - Nintendo Wii Game File

RUN File Format - Linux Executable File

Formát AC souboru - Autoconf Script File

Formát souboru BTAPP - aplikace uTorrent

PYC File Format - Python Compiled File

Formát souboru AHK - soubor skriptu AutoHotkey

Formát souboru XEX- Xbox 360 Executable File

XBE - soubor balíčku aplikace iOS

IPA – soubor balíčku aplikace iOS

WSH - soubor skriptu Windows

PIF - Program Information File

REG - soubor registru systému Windows

CMD - Windows Command File Format

Co je spustitelný soubor EXE?

MSI - Windows Installer Package File

MST - Windows Installer Package File

WSF - soubor skriptu Windows

Formát souboru příkazů COM - DOS

CGI - Common Gateway Interface Script File

BAT - dávkový formát souboru