Formát souboru EDB - soubor databáze pošty Exchange

EML - e-mailová zpráva

EMLX - Apple Mail File Format

ICS - iCalendar File Format

MBOX – soubor e-mailové schránky

MSG - Microsoft Outlook Email Format

OFT - soubor šablony e-mailu aplikace Microsoft Outlook

OLM - Outlook for Mac File Format

OST - formát souboru úložiště aplikace Outlook

PST - formát souboru úložiště osobních informací aplikace Outlook

RPMSG File - Outlook Restricted Permission Message File

TNEF

VCF - soubor virtuálního kontaktu

Soubor P7S – digitálně podepsaná e-mailová zpráva